تور‌ها

4.7
از 1923 رای
آگهی رهگذران اوج آرام - جایگاه E - دسکتاپ
عنوان تور و هتل
تاریخ رفت و برگشت
ایرلاین و آژانس
قیمت و جزيیات
City Seasons Hotel Dubai
4.3
City Seasons Hotel Dubai
BB
دبی
3 شب
آژانس برگزار کننده
سلام پرواز
ایران ایرتور
رفت: جمعه 4/8 ساعت: 08:05
ایران ایرتور
برگشت: دوشنبه 4/11 ساعت: 13:00
17,420,000 تومان
خرید آنلاین
City Seasons Hotel Dubai
4.3
City Seasons Hotel Dubai
BB
دبی
3 شب
آژانس برگزار کننده
زیما سفر پارس
ایران ایرتور
رفت: جمعه 4/8 ساعت: 08:00
ایران ایرتور
برگشت: دوشنبه 4/11 ساعت: 13:00
18,220,000 تومان
خرید آنلاین
آگهی گردشگر سپهر - جایگاه F - دسکتاپ
City Seasons Hotel Dubai
4.3
City Seasons Hotel Dubai
BB
دبی
5 شب
آژانس برگزار کننده
آویسا الهه باستان
ایران ایرتور
رفت: جمعه 4/8 ساعت: 08:00
ایران ایرتور
برگشت: چهارشنبه 4/13 ساعت: 13:00
19,100,000 تومان
خرید آنلاین
City Seasons Hotel Dubai
4.3
City Seasons Hotel Dubai
BB
دبی
4 شب
آژانس برگزار کننده
بهتاز گشت نوید
قشم ایر
رفت: جمعه 4/8 ساعت: 07:10
قشم ایر
برگشت: سه‌شنبه 4/12 ساعت: 16:15
20,620,000 تومان
خرید آنلاین
آگهی پارس پالاد - جایگاه F پلاس - دسکتاپ
City Seasons Hotel Dubai
4.3
City Seasons Hotel Dubai
BB
دبی
5 شب
آژانس برگزار کننده
تریپ
ایر عربیا
رفت: جمعه 4/8 ساعت: 14:25
ایر عربیا
برگشت: چهارشنبه 4/13 ساعت: 12:10
21,300,000 تومان
خرید آنلاین
City Seasons Hotel Dubai
4.3
City Seasons Hotel Dubai
BB
دبی
5 شب
آژانس برگزار کننده
بهتاز گشت نوید
قشم ایر
رفت: جمعه 4/8 ساعت: 07:10
قشم ایر
برگشت: چهارشنبه 4/13 ساعت: 16:15
21,940,000 تومان
خرید آنلاین
City Seasons Hotel Dubai
4.3
City Seasons Hotel Dubai
BB
دبی
6 شب
آژانس برگزار کننده
تریپ
ایر عربیا
رفت: جمعه 4/8 ساعت: 14:25
ایر عربیا
برگشت: پنج‌شنبه 4/14 ساعت: 12:10
22,940,000 تومان
خرید آنلاین
City Seasons Hotel Dubai
4.3
City Seasons Hotel Dubai
BB
دبی
7 شب
آژانس برگزار کننده
بهتاز گشت نوید
قشم ایر
رفت: جمعه 4/8 ساعت: 07:10
قشم ایر
برگشت: جمعه 4/15 ساعت: 16:15
25,570,000 تومان
خرید آنلاین
City Seasons Hotel Dubai
4.3
City Seasons Hotel Dubai
BB
دبی
4 شب
آژانس برگزار کننده
آویسا الهه باستان
ایران ایرتور
رفت: شنبه 4/9 ساعت: 08:00
ایران ایرتور
برگشت: چهارشنبه 4/13 ساعت: 13:00
19,000,000 تومان
خرید آنلاین
City Seasons Hotel Dubai
4.3
City Seasons Hotel Dubai
BB
دبی
4 شب
آژانس برگزار کننده
رهگذران اوج آرام
ایران ایرتور
رفت: شنبه 4/9 ساعت: 08:40
ایران ایرتور
برگشت: چهارشنبه 4/13 ساعت: 20:45
19,000,000 تومان
خرید آنلاین
City Seasons Hotel Dubai
4.3
City Seasons Hotel Dubai
BB
دبی
4 شب
آژانس برگزار کننده
زیما سفر پارس
ایران ایرتور
رفت: شنبه 4/9 ساعت: 08:00
ایران ایرتور
برگشت: چهارشنبه 4/13 ساعت: 13:10
19,470,000 تومان
خرید آنلاین
City Seasons Hotel Dubai
4.3
City Seasons Hotel Dubai
BB
دبی
3 شب
آژانس برگزار کننده
تریپ
امارات
رفت: شنبه 4/9 ساعت: 10:40
امارات
برگشت: سه‌شنبه 4/12 ساعت: 15:00
20,150,000 تومان
خرید آنلاین
City Seasons Hotel Dubai
4.3
City Seasons Hotel Dubai
BB
دبی
5 شب
آژانس برگزار کننده
تریپ
ایر عربیا
رفت: شنبه 4/9 ساعت: 14:25
ایر عربیا
برگشت: پنج‌شنبه 4/14 ساعت: 12:10
21,300,000 تومان
خرید آنلاین
City Seasons Hotel Dubai
4.3
City Seasons Hotel Dubai
BB
دبی
6 شب
آژانس برگزار کننده
تریپ
ایر عربیا
رفت: شنبه 4/9 ساعت: 14:25
ایر عربیا
برگشت: جمعه 4/15 ساعت: 12:10
22,940,000 تومان
خرید آنلاین
City Seasons Hotel Dubai
4.3
City Seasons Hotel Dubai
BB
دبی
3 شب
آژانس برگزار کننده
تریپ
ایر عربیا
رفت: یک‌شنبه 4/10 ساعت: 11:20
ایر عربیا
برگشت: چهارشنبه 4/13 ساعت: 12:10
18,080,000 تومان
خرید آنلاین
City Seasons Hotel Dubai
4.3
City Seasons Hotel Dubai
BB
دبی
5 شب
آژانس برگزار کننده
تریپ
ایر عربیا
رفت: یک‌شنبه 4/10 ساعت: 11:20
ایر عربیا
برگشت: جمعه 4/15 ساعت: 12:10
21,300,000 تومان
خرید آنلاین
City Seasons Hotel Dubai
4.3
City Seasons Hotel Dubai
BB
دبی
5 شب
آژانس برگزار کننده
بهتاز گشت نوید
قشم ایر
رفت: یک‌شنبه 4/10 ساعت: 07:00
قشم ایر
برگشت: جمعه 4/15 ساعت: 16:15
21,940,000 تومان
خرید آنلاین
City Seasons Hotel Dubai
4.3
City Seasons Hotel Dubai
BB
دبی
6 شب
آژانس برگزار کننده
تریپ
ایر عربیا
رفت: یک‌شنبه 4/10 ساعت: 11:25
ایر عربیا
برگشت: شنبه 4/16 ساعت: 12:10
22,940,000 تومان
خرید آنلاین
City Seasons Hotel Dubai
4.3
City Seasons Hotel Dubai
BB
دبی
7 شب
آژانس برگزار کننده
بهتاز گشت نوید
قشم ایر
رفت: یک‌شنبه 4/10 ساعت: 07:10
قشم ایر
برگشت: یک‌شنبه 4/17 ساعت: 16:15
25,570,000 تومان
خرید آنلاین
City Seasons Hotel Dubai
4.3
City Seasons Hotel Dubai
BB
دبی
3 شب
آژانس برگزار کننده
تریپ
ایر عربیا
رفت: دوشنبه 4/11 ساعت: 11:20
ایر عربیا
برگشت: پنج‌شنبه 4/14 ساعت: 12:10
18,080,000 تومان
خرید آنلاین
با سفرساز لست‌سکند سفر دلخواهت رو تور کن!
اگر تور مدنظرت رو پیدا نکردی با استفاده از سرویس جدید لست‌سکند با اسم سفرساز بهترین پیشنهاد قیمت رو برات پیدا می‌کنیم
photo camper camera
سفرساز