تور‌ها

4.7
از 1982 رای
آگهی آویسا - جایگاه E - دسکتاپ
عنوان تور و هتل
تاریخ رفت و برگشت
ایرلاین و آژانس
قیمت و جزيیات
Centra by Centara Phu Pano Krabi
0
Centra by Centara Phu Pano Krabi
BB
کرابی
2 شب
Baumanburi Hotel
4
Baumanburi Hotel
BB
پوکت
5 شب
Phi Phi Cliff Beach Resort Hotel
4.5
Phi Phi Cliff Beach Resort Hotel
BB
جزیره فی فی
2 شب
Prince Palace Hotel
3.9
Prince Palace Hotel
BB
بانکوک
3 شب
آژانس برگزار کننده
تینو پرواز آسمان
هواپیمائی ماهان
رفت: پنج‌شنبه 5/11 ساعت: 21:40
هواپیمائی ماهان
برگشت: چهارشنبه 5/24 ساعت: 22:00
68,800,000 تومان
خرید آنلاین
Fishermen’s Harbour Urban Resort
3.8
Fishermen’s Harbour Urban Resort
BB
پوکت
5 شب
Phi Phi Cliff Beach Resort Hotel
4.5
Phi Phi Cliff Beach Resort Hotel
BB
جزیره فی فی
2 شب
Prince Palace Hotel
3.9
Prince Palace Hotel
BB
بانکوک
3 شب
آژانس برگزار کننده
تینو پرواز آسمان
هواپیمائی ماهان
رفت: دوشنبه 5/15 ساعت: 21:45
هواپیمائی ماهان
برگشت: جمعه 5/26 ساعت: 22:00
65,900,000 تومان
خرید آنلاین
آگهی آیسو سفر - جایگاه F - دسکتاپ
The Nature Phuket
0
The Nature Phuket
BB
پوکت
5 شب
Phi Phi Cliff Beach Resort Hotel
4.5
Phi Phi Cliff Beach Resort Hotel
BB
جزیره فی فی
2 شب
Mercure Bangkok Makkasan hotel
4.2
Mercure Bangkok Makkasan hotel
BB
بانکوک
3 شب
آژانس برگزار کننده
تینو پرواز آسمان
هواپیمائی ماهان
رفت: دوشنبه 5/15 ساعت: 21:45
هواپیمائی ماهان
برگشت: جمعه 5/26 ساعت: 22:00
70,400,000 تومان
خرید آنلاین
Deevana Plaza Phuket Patong
4.3
Deevana Plaza Phuket Patong
BB
پوکت
5 شب
Phi Phi Cliff Beach Resort Hotel
4.5
Phi Phi Cliff Beach Resort Hotel
BB
جزیره فی فی
2 شب
Baiyoke Sky Hotel
4.6
Baiyoke Sky Hotel
BB
بانکوک
3 شب
آژانس برگزار کننده
تینو پرواز آسمان
هواپیمائی ماهان
رفت: دوشنبه 5/15 ساعت: 21:45
هواپیمائی ماهان
برگشت: جمعه 5/26 ساعت: 22:00
71,700,000 تومان
خرید آنلاین
آگهی زیماسفر - جایگاه F پلاس - دسکتاپ
Balihai Bay Pattaya
4.2
Balihai Bay Pattaya
BB
پاتایا
4 شب
Fishermen’s Harbour Urban Resort
3.8
Fishermen’s Harbour Urban Resort
BB
پوکت
5 شب
Phi Phi Cliff Beach Resort Hotel
4.5
Phi Phi Cliff Beach Resort Hotel
BB
جزیره فی فی
2 شب
Ramada by Wyndham D MA Bangkok
3.2
Ramada by Wyndham D MA Bangkok
BB
بانکوک
3 شب
آژانس برگزار کننده
دانیار سفر پارسیان
هواپیمائی ماهان
رفت: سه‌شنبه 5/16 ساعت: 21:45
هواپیمائی ماهان
برگشت: چهارشنبه 5/31 ساعت: 21:45
85,900,000 تومان
خرید آنلاین
Centra by Centara Phu Pano Krabi
0
Centra by Centara Phu Pano Krabi
BB
کرابی
2 شب
Baumanburi Hotel
4
Baumanburi Hotel
BB
پوکت
5 شب
Phi Phi Cliff Beach Resort Hotel
4.5
Phi Phi Cliff Beach Resort Hotel
BB
جزیره فی فی
2 شب
Prince Palace Hotel
3.9
Prince Palace Hotel
BB
بانکوک
3 شب
آژانس برگزار کننده
تینو پرواز آسمان
هواپیمائی ماهان
رفت: پنج‌شنبه 5/18 ساعت: 21:40
هواپیمائی ماهان
برگشت: چهارشنبه 5/31 ساعت: 22:00
62,800,000 تومان
خرید آنلاین
Balihai Bay Pattaya
4.2
Balihai Bay Pattaya
BB
پاتایا
4 شب
Fishermen’s Harbour Urban Resort
3.8
Fishermen’s Harbour Urban Resort
BB
پوکت
5 شب
Phi Phi Cliff Beach Resort Hotel
4.5
Phi Phi Cliff Beach Resort Hotel
BB
جزیره فی فی
2 شب
Ramada by Wyndham D MA Bangkok
3.2
Ramada by Wyndham D MA Bangkok
BB
بانکوک
3 شب
آژانس برگزار کننده
دانیار سفر پارسیان
هواپیمائی ماهان
رفت: پنج‌شنبه 5/18 ساعت: 21:45
هواپیمائی ماهان
برگشت: جمعه 6/2 ساعت: 21:45
85,900,000 تومان
خرید آنلاین
Fishermen’s Harbour Urban Resort
3.8
Fishermen’s Harbour Urban Resort
BB
پوکت
5 شب
Phi Phi Cliff Beach Resort Hotel
4.5
Phi Phi Cliff Beach Resort Hotel
BB
جزیره فی فی
2 شب
Prince Palace Hotel
3.9
Prince Palace Hotel
BB
بانکوک
3 شب
آژانس برگزار کننده
تینو پرواز آسمان
هواپیمائی ماهان
رفت: دوشنبه 5/22 ساعت: 21:45
هواپیمائی ماهان
برگشت: جمعه 6/2 ساعت: 22:00
57,900,000 تومان
خرید آنلاین
The Nature Phuket
0
The Nature Phuket
BB
پوکت
5 شب
Phi Phi Cliff Beach Resort Hotel
4.5
Phi Phi Cliff Beach Resort Hotel
BB
جزیره فی فی
2 شب
Mercure Bangkok Makkasan hotel
4.2
Mercure Bangkok Makkasan hotel
BB
بانکوک
3 شب
آژانس برگزار کننده
تینو پرواز آسمان
هواپیمائی ماهان
رفت: دوشنبه 5/22 ساعت: 21:45
هواپیمائی ماهان
برگشت: جمعه 6/2 ساعت: 22:00
62,400,000 تومان
خرید آنلاین
Deevana Plaza Phuket Patong
4.3
Deevana Plaza Phuket Patong
BB
پوکت
5 شب
Phi Phi Cliff Beach Resort Hotel
4.5
Phi Phi Cliff Beach Resort Hotel
BB
جزیره فی فی
2 شب
Baiyoke Sky Hotel
4.6
Baiyoke Sky Hotel
BB
بانکوک
3 شب
آژانس برگزار کننده
تینو پرواز آسمان
هواپیمائی ماهان
رفت: دوشنبه 5/22 ساعت: 21:45
هواپیمائی ماهان
برگشت: جمعه 6/2 ساعت: 22:00
63,700,000 تومان
خرید آنلاین
Balihai Bay Pattaya
4.2
Balihai Bay Pattaya
BB
پاتایا
4 شب
Fishermen’s Harbour Urban Resort
3.8
Fishermen’s Harbour Urban Resort
BB
پوکت
5 شب
Phi Phi Cliff Beach Resort Hotel
4.5
Phi Phi Cliff Beach Resort Hotel
BB
جزیره فی فی
2 شب
Ramada by Wyndham D MA Bangkok
3.2
Ramada by Wyndham D MA Bangkok
BB
بانکوک
3 شب
آژانس برگزار کننده
دانیار سفر پارسیان
هواپیمائی ماهان
رفت: سه‌شنبه 5/23 ساعت: 21:45
هواپیمائی ماهان
برگشت: چهارشنبه 6/7 ساعت: 21:45
85,900,000 تومان
خرید آنلاین
Centra by Centara Phu Pano Krabi
0
Centra by Centara Phu Pano Krabi
BB
کرابی
2 شب
Baumanburi Hotel
4
Baumanburi Hotel
BB
پوکت
5 شب
Phi Phi Cliff Beach Resort Hotel
4.5
Phi Phi Cliff Beach Resort Hotel
BB
جزیره فی فی
2 شب
Prince Palace Hotel
3.9
Prince Palace Hotel
BB
بانکوک
3 شب
آژانس برگزار کننده
تینو پرواز آسمان
هواپیمائی ماهان
رفت: پنج‌شنبه 5/25 ساعت: 21:40
هواپیمائی ماهان
برگشت: چهارشنبه 6/7 ساعت: 22:00
63,800,000 تومان
خرید آنلاین
Balihai Bay Pattaya
4.2
Balihai Bay Pattaya
BB
پاتایا
4 شب
Fishermen’s Harbour Urban Resort
3.8
Fishermen’s Harbour Urban Resort
BB
پوکت
5 شب
Phi Phi Cliff Beach Resort Hotel
4.5
Phi Phi Cliff Beach Resort Hotel
BB
جزیره فی فی
2 شب
Ramada by Wyndham D MA Bangkok
3.2
Ramada by Wyndham D MA Bangkok
BB
بانکوک
3 شب
آژانس برگزار کننده
دانیار سفر پارسیان
هواپیمائی ماهان
رفت: پنج‌شنبه 5/25 ساعت: 21:45
هواپیمائی ماهان
برگشت: جمعه 6/9 ساعت: 21:45
85,900,000 تومان
خرید آنلاین
Fishermen’s Harbour Urban Resort
3.8
Fishermen’s Harbour Urban Resort
BB
پوکت
5 شب
Phi Phi Cliff Beach Resort Hotel
4.5
Phi Phi Cliff Beach Resort Hotel
BB
جزیره فی فی
2 شب
Prince Palace Hotel
3.9
Prince Palace Hotel
BB
بانکوک
3 شب
آژانس برگزار کننده
تینو پرواز آسمان
هواپیمائی ماهان
رفت: دوشنبه 5/29 ساعت: 21:45
هواپیمائی ماهان
برگشت: جمعه 6/9 ساعت: 22:00
59,900,000 تومان
خرید آنلاین
The Nature Phuket
0
The Nature Phuket
BB
پوکت
5 شب
Phi Phi Cliff Beach Resort Hotel
4.5
Phi Phi Cliff Beach Resort Hotel
BB
جزیره فی فی
2 شب
Mercure Bangkok Makkasan hotel
4.2
Mercure Bangkok Makkasan hotel
BB
بانکوک
3 شب
آژانس برگزار کننده
تینو پرواز آسمان
هواپیمائی ماهان
رفت: دوشنبه 5/29 ساعت: 21:45
هواپیمائی ماهان
برگشت: جمعه 6/9 ساعت: 22:00
64,400,000 تومان
خرید آنلاین
Deevana Plaza Phuket Patong
4.3
Deevana Plaza Phuket Patong
BB
پوکت
5 شب
Phi Phi Cliff Beach Resort Hotel
4.5
Phi Phi Cliff Beach Resort Hotel
BB
جزیره فی فی
2 شب
Baiyoke Sky Hotel
4.6
Baiyoke Sky Hotel
BB
بانکوک
3 شب
آژانس برگزار کننده
تینو پرواز آسمان
هواپیمائی ماهان
رفت: دوشنبه 5/29 ساعت: 21:45
هواپیمائی ماهان
برگشت: جمعه 6/9 ساعت: 22:00
65,700,000 تومان
خرید آنلاین
Balihai Bay Pattaya
4.2
Balihai Bay Pattaya
BB
پاتایا
4 شب
Fishermen’s Harbour Urban Resort
3.8
Fishermen’s Harbour Urban Resort
BB
پوکت
5 شب
Phi Phi Cliff Beach Resort Hotel
4.5
Phi Phi Cliff Beach Resort Hotel
BB
جزیره فی فی
2 شب
Ramada by Wyndham D MA Bangkok
3.2
Ramada by Wyndham D MA Bangkok
BB
بانکوک
3 شب
آژانس برگزار کننده
دانیار سفر پارسیان
هواپیمائی ماهان
رفت: سه‌شنبه 5/30 ساعت: 21:45
هواپیمائی ماهان
برگشت: چهارشنبه 6/14 ساعت: 21:45
85,900,000 تومان
خرید آنلاین
Centra by Centara Phu Pano Krabi
0
Centra by Centara Phu Pano Krabi
BB
کرابی
2 شب
Baumanburi Hotel
4
Baumanburi Hotel
BB
پوکت
5 شب
Phi Phi Cliff Beach Resort Hotel
4.5
Phi Phi Cliff Beach Resort Hotel
BB
جزیره فی فی
2 شب
Prince Palace Hotel
3.9
Prince Palace Hotel
BB
بانکوک
3 شب
آژانس برگزار کننده
تینو پرواز آسمان
هواپیمائی ماهان
رفت: پنج‌شنبه 6/1 ساعت: 21:40
هواپیمائی ماهان
برگشت: چهارشنبه 6/14 ساعت: 22:00
63,800,000 تومان
خرید آنلاین
Balihai Bay Pattaya
4.2
Balihai Bay Pattaya
BB
پاتایا
4 شب
Fishermen’s Harbour Urban Resort
3.8
Fishermen’s Harbour Urban Resort
BB
پوکت
5 شب
Phi Phi Cliff Beach Resort Hotel
4.5
Phi Phi Cliff Beach Resort Hotel
BB
جزیره فی فی
2 شب
Ramada by Wyndham D MA Bangkok
3.2
Ramada by Wyndham D MA Bangkok
BB
بانکوک
3 شب
آژانس برگزار کننده
دانیار سفر پارسیان
هواپیمائی ماهان
رفت: پنج‌شنبه 6/1 ساعت: 21:45
هواپیمائی ماهان
برگشت: جمعه 6/16 ساعت: 21:45
82,900,000 تومان
خرید آنلاین
BlueSotel Krabi Aonang Beach
0
BlueSotel Krabi Aonang Beach
BB
کرابی
2 شب
Phi Phi Cliff Beach Resort Hotel
4.5
Phi Phi Cliff Beach Resort Hotel
BB
جزیره فی فی
2 شب
Nipa Resort hotel
3.8
Nipa Resort hotel
BB
پوکت
6 شب
آژانس برگزار کننده
رهگذران اوج آرام
فلای دبی‌
رفت: یک‌شنبه 6/4 ساعت: 15:20
فلای دبی‌
برگشت: چهارشنبه 6/14 ساعت: 00:00
63,000,000 تومان
خرید آنلاین
با سفرساز لست‌سکند سفر دلخواهت رو تور کن!
اگر تور مدنظرت رو پیدا نکردی با استفاده از سرویس جدید لست‌سکند با اسم سفرساز بهترین پیشنهاد قیمت رو برات پیدا می‌کنیم
photo camper camera
سفرساز