تور‌ها

4.7
از 1968 رای
آگهی آویسا - جایگاه E - دسکتاپ
عنوان تور و هتل
تاریخ رفت و برگشت
ایرلاین و آژانس
قیمت و جزيیات
EQ Kuala Lumpur
4.7
EQ Kuala Lumpur (دلوکس)
BB
کوالالامپور
4 شب
Concorde Hotel Singapore
4.8
Concorde Hotel Singapore (دلوکس)
BB
سنگاپور
3 شب
آژانس برگزار کننده
سپهران سیر باستان
ایر عربیا
رفت: شنبه 6/10 ساعت: 14:25
ایر عربیا
برگشت: دوشنبه 6/19 ساعت: 00:00
96,230,000 تومان
خرید آنلاین
EQ Kuala Lumpur
4.7
EQ Kuala Lumpur
BB
کوالالامپور
4 شب
Sheraton Towers Singapore
5
Sheraton Towers Singapore
BB
سنگاپور
3 شب
آژانس برگزار کننده
آویسا الهه باستان
ایر عربیا
رفت: شنبه 6/10 ساعت: 14:25
ایر عربیا
برگشت: دوشنبه 6/19 ساعت: 00:00
99,180,000 تومان
خرید آنلاین
آگهی آیسو سفر - جایگاه F - دسکتاپ
EQ Kuala Lumpur
4.7
EQ Kuala Lumpur
BB
کوالالامپور
5 شب
Royal Plaza on Scotts
0
Royal Plaza on Scotts
BB
سنگاپور
3 شب
Pullman Phuket Arcadia hotel
4.2
Pullman Phuket Arcadia hotel
BB
پوکت
4 شب
آژانس برگزار کننده
گردشگران سپهر تهران
امارات
رفت: شنبه 6/10 ساعت: 12:45
امارات
برگشت: جمعه 6/23 ساعت: 23:55
126,180,000 تومان
خرید آنلاین
Pullman Phuket Arcadia hotel
4.2
Pullman Phuket Arcadia hotel
BB
پوکت
5 شب
Royal Plaza on Scotts
0
Royal Plaza on Scotts
BB
سنگاپور
3 شب
EQ Kuala Lumpur
4.7
EQ Kuala Lumpur
BB
کوالالامپور
5 شب
آژانس برگزار کننده
گردشگران سپهر تهران
امارات
رفت: شنبه 6/10 ساعت: 04:30
امارات
برگشت: جمعه 6/23 ساعت: 19:20
126,180,000 تومان
خرید آنلاین
آگهی مهریانا سیر پارس - جایگاه F پلاس - دسکتاپ
Pullman Phuket Arcadia hotel
4.2
Pullman Phuket Arcadia hotel
BB
پوکت
3 شب
Concorde Hotel Singapore
4.8
Concorde Hotel Singapore
BB
سنگاپور
3 شب
Kuta Paradiso Hotel
4.5
Kuta Paradiso Hotel
BB
کوتا
3 شب
EQ Kuala Lumpur
4.7
EQ Kuala Lumpur
BB
کوالالامپور
4 شب
آژانس برگزار کننده
گردشگران سپهر تهران
امارات
رفت: شنبه 6/10 ساعت: 04:30
امارات
برگشت: جمعه 6/23 ساعت: 19:20
145,600,000 تومان
خرید آنلاین
EQ Kuala Lumpur
4.7
EQ Kuala Lumpur
BB
کوالالامپور
3 شب
Kuta Paradiso Hotel
4.5
Kuta Paradiso Hotel
BB
کوتا
3 شب
Concorde Hotel Singapore
4.8
Concorde Hotel Singapore
BB
سنگاپور
3 شب
Pullman Phuket Arcadia hotel
4.2
Pullman Phuket Arcadia hotel
BB
پوکت
3 شب
آژانس برگزار کننده
گردشگران سپهر تهران
امارات
رفت: شنبه 6/10 ساعت: 12:45
امارات
برگشت: جمعه 6/23 ساعت: 23:55
146,600,000 تومان
خرید آنلاین
EQ Kuala Lumpur
4.7
EQ Kuala Lumpur
BB
کوالالامپور
6 شب
Centara Grand Beach Resort Phuket
4.4
Centara Grand Beach Resort Phuket
BB
پوکت
6 شب
آژانس برگزار کننده
گردشگران سپهر تهران
امارات
رفت: شنبه 6/10 ساعت: 12:45
امارات
برگشت: جمعه 6/23 ساعت: 23:55
153,750,000 تومان
خرید آنلاین
EQ Kuala Lumpur
4.7
EQ Kuala Lumpur
BB
کوالالامپور
7 شب
آژانس برگزار کننده
آویسا الهه باستان
ایر عربیا
رفت: یک‌شنبه 6/11 ساعت: 11:25
ایر عربیا
برگشت: دوشنبه 6/19 ساعت: 03:15
78,440,000 تومان
خرید آنلاین
EQ Kuala Lumpur
4.7
EQ Kuala Lumpur
BB
کوالالامپور
4 شب
Sheraton Towers Singapore
5
Sheraton Towers Singapore
BB
سنگاپور
3 شب
آژانس برگزار کننده
آویسا الهه باستان
ایر عربیا
رفت: یک‌شنبه 6/11 ساعت: 11:25
ایر عربیا
برگشت: دوشنبه 6/19 ساعت: 00:00
102,180,000 تومان
خرید آنلاین
Pullman Phuket Arcadia hotel
4.2
Pullman Phuket Arcadia hotel
BB
پوکت
5 شب
Royal Plaza on Scotts
0
Royal Plaza on Scotts
BB
سنگاپور
3 شب
EQ Kuala Lumpur
4.7
EQ Kuala Lumpur
BB
کوالالامپور
5 شب
آژانس برگزار کننده
گردشگران سپهر تهران
امارات
رفت: یک‌شنبه 6/11 ساعت: 04:30
امارات
برگشت: شنبه 6/24 ساعت: 19:20
126,180,000 تومان
خرید آنلاین
Pullman Phuket Arcadia hotel
4.2
Pullman Phuket Arcadia hotel
BB
پوکت
3 شب
Concorde Hotel Singapore
4.8
Concorde Hotel Singapore
BB
سنگاپور
3 شب
Kuta Paradiso Hotel
4.5
Kuta Paradiso Hotel
BB
کوتا
3 شب
EQ Kuala Lumpur
4.7
EQ Kuala Lumpur
BB
کوالالامپور
4 شب
آژانس برگزار کننده
گردشگران سپهر تهران
امارات
رفت: یک‌شنبه 6/11 ساعت: 04:30
امارات
برگشت: شنبه 6/24 ساعت: 19:20
145,600,000 تومان
خرید آنلاین
EQ Kuala Lumpur
4.7
EQ Kuala Lumpur
BB
کوالالامپور
7 شب
آژانس برگزار کننده
آویسا الهه باستان
ایر عربیا
رفت: دوشنبه 6/12 ساعت: 11:25
ایر عربیا
برگشت: سه‌شنبه 6/20 ساعت: 03:15
75,440,000 تومان
خرید آنلاین
EQ Kuala Lumpur
4.7
EQ Kuala Lumpur
BB
کوالالامپور
4 شب
Sheraton Towers Singapore
5
Sheraton Towers Singapore
BB
سنگاپور
3 شب
آژانس برگزار کننده
آویسا الهه باستان
ایر عربیا
رفت: دوشنبه 6/12 ساعت: 11:25
ایر عربیا
برگشت: سه‌شنبه 6/20 ساعت: 00:00
99,180,000 تومان
خرید آنلاین
Pullman Phuket Arcadia hotel
4.2
Pullman Phuket Arcadia hotel
BB
پوکت
5 شب
Royal Plaza on Scotts
0
Royal Plaza on Scotts
BB
سنگاپور
3 شب
EQ Kuala Lumpur
4.7
EQ Kuala Lumpur
BB
کوالالامپور
5 شب
آژانس برگزار کننده
گردشگران سپهر تهران
امارات
رفت: دوشنبه 6/12 ساعت: 04:30
امارات
برگشت: یک‌شنبه 6/25 ساعت: 19:20
126,180,000 تومان
خرید آنلاین
Pullman Phuket Arcadia hotel
4.2
Pullman Phuket Arcadia hotel
BB
پوکت
3 شب
Concorde Hotel Singapore
4.8
Concorde Hotel Singapore
BB
سنگاپور
3 شب
Kuta Paradiso Hotel
4.5
Kuta Paradiso Hotel
BB
کوتا
3 شب
EQ Kuala Lumpur
4.7
EQ Kuala Lumpur
BB
کوالالامپور
4 شب
آژانس برگزار کننده
گردشگران سپهر تهران
امارات
رفت: دوشنبه 6/12 ساعت: 04:30
امارات
برگشت: یک‌شنبه 6/25 ساعت: 19:20
145,600,000 تومان
خرید آنلاین
Pullman Phuket Arcadia hotel
4.2
Pullman Phuket Arcadia hotel
BB
پوکت
5 شب
Royal Plaza on Scotts
0
Royal Plaza on Scotts
BB
سنگاپور
3 شب
EQ Kuala Lumpur
4.7
EQ Kuala Lumpur
BB
کوالالامپور
5 شب
آژانس برگزار کننده
گردشگران سپهر تهران
امارات
رفت: سه‌شنبه 6/13 ساعت: 04:30
امارات
برگشت: دوشنبه 6/26 ساعت: 19:20
126,180,000 تومان
خرید آنلاین
Pullman Phuket Arcadia hotel
4.2
Pullman Phuket Arcadia hotel
BB
پوکت
3 شب
Concorde Hotel Singapore
4.8
Concorde Hotel Singapore
BB
سنگاپور
3 شب
Kuta Paradiso Hotel
4.5
Kuta Paradiso Hotel
BB
کوتا
3 شب
EQ Kuala Lumpur
4.7
EQ Kuala Lumpur
BB
کوالالامپور
4 شب
آژانس برگزار کننده
گردشگران سپهر تهران
امارات
رفت: سه‌شنبه 6/13 ساعت: 04:30
امارات
برگشت: دوشنبه 6/26 ساعت: 19:20
145,600,000 تومان
خرید آنلاین
EQ Kuala Lumpur
4.7
EQ Kuala Lumpur
BB
کوالالامپور
7 شب
آژانس برگزار کننده
آویسا الهه باستان
ایر عربیا
رفت: چهارشنبه 6/14 ساعت: 11:25
ایر عربیا
برگشت: پنج‌شنبه 6/22 ساعت: 03:15
77,440,000 تومان
خرید آنلاین
EQ Kuala Lumpur
4.7
EQ Kuala Lumpur
BB
کوالالامپور
4 شب
Sheraton Towers Singapore
5
Sheraton Towers Singapore
BB
سنگاپور
3 شب
آژانس برگزار کننده
آویسا الهه باستان
ایر عربیا
رفت: چهارشنبه 6/14 ساعت: 11:25
ایر عربیا
برگشت: پنج‌شنبه 6/22 ساعت: 00:00
101,180,000 تومان
خرید آنلاین
Pullman Phuket Arcadia hotel
4.2
Pullman Phuket Arcadia hotel
BB
پوکت
5 شب
Royal Plaza on Scotts
0
Royal Plaza on Scotts
BB
سنگاپور
3 شب
EQ Kuala Lumpur
4.7
EQ Kuala Lumpur
BB
کوالالامپور
5 شب
آژانس برگزار کننده
گردشگران سپهر تهران
امارات
رفت: چهارشنبه 6/14 ساعت: 04:30
امارات
برگشت: سه‌شنبه 6/27 ساعت: 19:20
126,180,000 تومان
خرید آنلاین
با سفرساز لست‌سکند سفر دلخواهت رو تور کن!
اگر تور مدنظرت رو پیدا نکردی با استفاده از سرویس جدید لست‌سکند با اسم سفرساز بهترین پیشنهاد قیمت رو برات پیدا می‌کنیم
photo camper camera
سفرساز