تور‌ها

4.7
از 1924 رای
آگهی آویسا - جایگاه E - دسکتاپ
عنوان تور و هتل
تاریخ رفت و برگشت
ایرلاین و آژانس
قیمت و جزيیات
CHER HOTEL ISTANBUL
3.2
CHER HOTEL ISTANBUL
BB
استانبول
3 شب
آژانس برگزار کننده
کاخ سپید ملل
قشم ایر
رفت: جمعه 4/1 ساعت: 08:45
قشم ایر
برگشت: دوشنبه 4/4 ساعت: 12:45
17,070,000 تومان
خرید آنلاین
CHER HOTEL ISTANBUL
3.2
CHER HOTEL ISTANBUL
BB
استانبول
3 شب
آژانس برگزار کننده
عالی گشت
ایران ایرتور
رفت: جمعه 4/1 ساعت: 18:30
معراج
برگشت: دوشنبه 4/4 ساعت: 10:30
17,550,000 تومان
خرید آنلاین
آگهی گردشگر سپهر - جایگاه F - دسکتاپ
CHER HOTEL ISTANBUL
3.2
CHER HOTEL ISTANBUL
BB
استانبول
4 شب
آژانس برگزار کننده
کاخ سپید ملل
قشم ایر
رفت: جمعه 4/1 ساعت: 19:00
کاسپین
برگشت: سه‌شنبه 4/5 ساعت: 11:05
19,900,000 تومان
خرید آنلاین
CHER HOTEL ISTANBUL
3.2
CHER HOTEL ISTANBUL
BB
استانبول
3 شب
آژانس برگزار کننده
رامیار گشت پارسیان
آتا
رفت: جمعه 4/1 ساعت: 07:30
آتا
برگشت: دوشنبه 4/4 ساعت: 11:30
19,950,000 تومان
خرید آنلاین
آگهی گلفام - جایگاه F پلاس - دسکتاپ
CHER HOTEL ISTANBUL
3.2
CHER HOTEL ISTANBUL
BB
استانبول
4 شب
آژانس برگزار کننده
کیارا سیر باستان
آتا
رفت: جمعه 4/1 ساعت: 07:30
آتا
برگشت: سه‌شنبه 4/5 ساعت: 11:30
20,110,000 تومان
خرید آنلاین
CHER HOTEL ISTANBUL
3.2
CHER HOTEL ISTANBUL
BB
استانبول
4 شب
آژانس برگزار کننده
عالی گشت
ایران ایرتور
رفت: جمعه 4/1 ساعت: 19:00
معراج
برگشت: سه‌شنبه 4/5 ساعت: 10:30
20,400,000 تومان
خرید آنلاین
CHER HOTEL ISTANBUL
3.2
CHER HOTEL ISTANBUL
BB
استانبول
5 شب
آژانس برگزار کننده
عالی گشت
ایران ایرتور
رفت: جمعه 4/1 ساعت: 19:00
معراج
برگشت: چهارشنبه 4/6 ساعت: 10:35
22,500,000 تومان
خرید آنلاین
CHER HOTEL ISTANBUL
3.2
CHER HOTEL ISTANBUL
BB
استانبول
6 شب
آژانس برگزار کننده
عالی گشت
ایران ایرتور
رفت: جمعه 4/1 ساعت: 16:00
معراج
برگشت: پنج‌شنبه 4/7 ساعت: 10:30
25,200,000 تومان
خرید آنلاین
CHER HOTEL ISTANBUL
3.2
CHER HOTEL ISTANBUL
BB
استانبول
7 شب
آژانس برگزار کننده
عالی گشت
ایران ایرتور
رفت: جمعه 4/1 ساعت: 19:00
ایران ایرتور
برگشت: جمعه 4/8 ساعت: 12:45
28,300,000 تومان
خرید آنلاین
CHER HOTEL ISTANBUL
3.2
CHER HOTEL ISTANBUL
BB
استانبول
3 شب
آژانس برگزار کننده
کاخ سپید ملل
قشم ایر
رفت: شنبه 4/2 ساعت: 08:45
کاسپین
برگشت: سه‌شنبه 4/5 ساعت: 11:05
17,700,000 تومان
خرید آنلاین
CHER HOTEL ISTANBUL
3.2
CHER HOTEL ISTANBUL
BB
استانبول
3 شب
آژانس برگزار کننده
عالی گشت
ایران ایرتور
رفت: شنبه 4/2 ساعت: 18:30
معراج
برگشت: سه‌شنبه 4/5 ساعت: 10:30
18,150,000 تومان
خرید آنلاین
CHER HOTEL ISTANBUL
3.2
CHER HOTEL ISTANBUL
BB
استانبول
3 شب
آژانس برگزار کننده
رامیار گشت پارسیان
آتا
رفت: شنبه 4/2 ساعت: 07:30
آتا
برگشت: سه‌شنبه 4/5 ساعت: 11:30
19,950,000 تومان
خرید آنلاین
CHER HOTEL ISTANBUL
3.2
CHER HOTEL ISTANBUL
BB
استانبول
4 شب
آژانس برگزار کننده
کیارا سیر باستان
آتا
رفت: شنبه 4/2 ساعت: 07:30
آتا
برگشت: چهارشنبه 4/6 ساعت: 11:30
20,110,000 تومان
خرید آنلاین
CHER HOTEL ISTANBUL
3.2
CHER HOTEL ISTANBUL
BB
استانبول
3 شب
آژانس برگزار کننده
کیارا سیر باستان
هواپیمائی ماهان
رفت: شنبه 4/2 ساعت: 17:15
هواپیمائی ماهان
برگشت: سه‌شنبه 4/5 ساعت: 11:00
20,240,000 تومان
خرید آنلاین
CHER HOTEL ISTANBUL
3.2
CHER HOTEL ISTANBUL
BB
استانبول
4 شب
آژانس برگزار کننده
عالی گشت
ایران ایرتور
رفت: شنبه 4/2 ساعت: 19:00
معراج
برگشت: چهارشنبه 4/6 ساعت: 10:30
20,500,000 تومان
خرید آنلاین
CHER HOTEL ISTANBUL
3.2
CHER HOTEL ISTANBUL
BB
استانبول
5 شب
آژانس برگزار کننده
عالی گشت
ایران ایرتور
رفت: شنبه 4/2 ساعت: 19:00
معراج
برگشت: پنج‌شنبه 4/7 ساعت: 10:35
23,000,000 تومان
خرید آنلاین
CHER HOTEL ISTANBUL
3.2
CHER HOTEL ISTANBUL
BB
استانبول
4 شب
آژانس برگزار کننده
کیارا سیر باستان
هواپیمائی ماهان
رفت: شنبه 4/2 ساعت: 17:15
هواپیمائی ماهان
برگشت: چهارشنبه 4/6 ساعت: 11:00
23,620,000 تومان
خرید آنلاین
CHER HOTEL ISTANBUL
3.2
CHER HOTEL ISTANBUL
BB
استانبول
6 شب
آژانس برگزار کننده
عالی گشت
ایران ایرتور
رفت: شنبه 4/2 ساعت: 16:00
معراج
برگشت: جمعه 4/8 ساعت: 10:30
26,100,000 تومان
خرید آنلاین
CHER HOTEL ISTANBUL
3.2
CHER HOTEL ISTANBUL
BB
استانبول
7 شب
آژانس برگزار کننده
عالی گشت
ایران ایرتور
رفت: شنبه 4/2 ساعت: 19:00
ایران ایرتور
برگشت: شنبه 4/9 ساعت: 12:45
28,500,000 تومان
خرید آنلاین
CHER HOTEL ISTANBUL
3.2
CHER HOTEL ISTANBUL
BB
استانبول
3 شب
آژانس برگزار کننده
عالی گشت
ایران ایرتور
رفت: یک‌شنبه 4/3 ساعت: 18:30
معراج
برگشت: چهارشنبه 4/6 ساعت: 10:30
19,200,000 تومان
خرید آنلاین
با سفرساز لست‌سکند سفر دلخواهت رو تور کن!
اگر تور مدنظرت رو پیدا نکردی با استفاده از سرویس جدید لست‌سکند با اسم سفرساز بهترین پیشنهاد قیمت رو برات پیدا می‌کنیم
photo camper camera
سفرساز