خاظرات سفرهای قاره آمریکا

مخفیگاه دلار...!

مخفیگاه دلار...!

مقاصد : آمریکا

این خاطره مربوط به یکی از دوستانم بنام سعید (چ.) است. سنی حدود 60 سال داره و اهل یکی از روستاهای اطراف همدان و با لهجه شیرین همدانی این خاطره را برام تعریف کرد.   می‌گفت یکی از دوستان هم مدرسه‌ای که یکسال از من بزرگتر بود،

حمیدرضا فتح العلومی
12
1.3K
4.7
ادامه مطلب