تیک آف عبارت است از حرکت،سرعت گرفتن...چرخش(روتیت یا بالا بردن دماغه)و رسیدن به ارتفاع 50 پایی است.طبیعتا هواپیمایی که از 50فیت بالاتر رفته را هواپیمای درحال تیک آف نمی نامند.
از لحظه ای که هواپیما روی باند شروع به حرکت می کند تیک آف آغاز می شود.زمانی که خلبان با کشیدن فرامیل کنترل به سمت خود دماغه را بالا می دهد هواپیما اوج گیری را آغاز می کند.این کار (کشیدن فرامیل کنترل و بالا رفتن دماغه)را روتیت یا رویتش(Rotation)می نامند که سرعت به خصوصی دارد.این سرعت به خصوص را VRیا روتیشن اسپید می نامند و ان زمانی است که بال های هواپیما در این سرعت با تولید نیروی برآی کافی بر جاذبه زمین غلبه کرده و هواپیما توانایی پر گشودن دارد.
گاهی اوقات شاید مجبور شویم حین سرعت گیری تیک آف را لغو و اقدام به کاهش سرعت بکنیم