Close
رستوران

تنگه قاسمی

Tangeh Ghasemi

 Tangeh Ghasemi (1).jpg
 Tangeh Ghasemi (2).jpg
 Tangeh Ghasemi (3).jpg
 Tangeh Ghasemi (4).jpg
 Tangeh Ghasemi (5).jpg
پیشنهاد کاربران
از نقد و بررسی

نوع جاذبه:
 • آبشار
 • جاذبه های طبیعی

تصاویر کاربران

نقد و بررسی کاربران


امتیاز این جاذبه :
 • Ehsantrips
  نقدها:
  گزارش
  تنگه و آبشار قاسمی (ایذه)
  توصیه شده توسط کاربر

  در مسیر حرکت به سوی شیوند که از طریق دریاچه سد کارون ۳ امکانپذیر است، کمی مانده به شیوند و در سمت راست در دل کوه های منگشت یک تنگه زیبا با نام تنگه قاسمی قرار دارد که در دل آن نیز آبشاری کوچک جاری و به کارون می ریزد. ورود به این تنگه فقط با قایق امکانپذیر است و همان ابتدا در اسکله باید این مورد را با قایقران توافق کنید که شما را به اینجا بیاورد و خوب مقداری به کرایه اضافه میشه. واقعا لذت دیدن این تنگه زیبا را نمی شود وصف کرد و حتما باید آن را تجربه کرد. صحنه ورود و خروج به این تنگه را فقط می شود در فیلم هایی مثل دزدان دریائی کارائیب مجسم کرد!

  با کیا اینجا بودید؟:
  تاریخ بازدید: