جاذبه های ایذه

5
از 1 رای
دشت سوسن

دشت سوسن

Susan Plain
5
(از 3 نقد و بررسی)
ایذه / ایران
رتبه در ایذه 1 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
آبشار شیوند

آبشار شیوند

Sheyvand Waterfall
4.6
(از 3 نقد و بررسی)
ایذه / ایران
رتبه در ایذه 2 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
روستای فارم

روستای فارم

Farom Village
4
(از 1 نقد و بررسی)
ایذه / ایران
رتبه در ایذه 9 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای شیوند

روستای شیوند

Sheyvand Village
5
(از 1 نقد و بررسی)
ایذه / ایران
رتبه در ایذه 3 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
تالاب بندون

تالاب بندون

Bondoun Wetland
4
(از 1 نقد و بررسی)
ایذه / ایران
رتبه در ایذه 9 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
تالاب میانگران

تالاب میانگران

Miangaran Wetland
3
(از 1 نقد و بررسی)
ایذه / ایران
رتبه در ایذه 13 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
تنگه قاسمی

تنگه قاسمی

Tangeh Ghasemi
5
(از 1 نقد و بررسی)
ایذه / ایران
رتبه در ایذه 3 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
گورستان شیرهای سنگی ایذه
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
ایذه / ایران
رتبه در ایذه 6 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
اشکفت سلمان (نیایشگاه تاریشا)
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
ایذه / ایران
رتبه در ایذه 6 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
نقش برجسته خنگ اژدر

نقش برجسته خنگ اژدر

Khong-e Azhdar Rock Relief
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
ایذه / ایران
رتبه در ایذه 6 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
سد کارون 3

سد کارون 3

Karun 3 Dam
4
(از 1 نقد و بررسی)
ایذه / ایران
رتبه در ایذه 9 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
سنگ نگاره کول فرح

سنگ نگاره کول فرح

Kool Farah Rock Relief
5
(از 1 نقد و بررسی)
ایذه / ایران
رتبه در ایذه 3 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
تنگه کرد

تنگه کرد

Tangeh Kord
4
(از 1 نقد و بررسی)
ایذه / ایران
رتبه در ایذه 9 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
آبشار مصنوعی ایذه

آبشار مصنوعی ایذه

Artificial Waterfall Izeh
2
(از 1 نقد و بررسی)
ایذه / ایران
رتبه در ایذه 16 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
طاق طویله

طاق طویله

Tagh-e Tavileh
2
(از 1 نقد و بررسی)
ایذه / ایران
رتبه در ایذه 16 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
نقش برجسته خنگ کمالوند

نقش برجسته خنگ کمالوند

Naghsh Barjesteh Khang Kamalvand
3
(از 1 نقد و بررسی)
ایذه / ایران
رتبه در ایذه 13 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
کوشک نورآباد

کوشک نورآباد

noorabad kooshk
3
(از 1 نقد و بررسی)
ایذه / ایران
رتبه در ایذه 13 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
تپه شهدا ایذه
0
ایذه / ایران
رتبه در ایذه 18 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
نقش برجسته خنگ یار علی وند

نقش برجسته خنگ یار علی وند

Naghsh Barjedsye Kheng Yar Ali Vand
0
ایذه / ایران
رتبه در ایذه 18 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
امامزاده سید صالح ایذه

امامزاده سید صالح ایذه

Imam Zadeh Seyed Saleh of Izeh
0
ایذه / ایران
رتبه در ایذه 18 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده