جاذبه های بندرعباس

0
معبد هندو (بت گور)
3.8
(از 7 نقد و بررسی)
بندرعباس / ایران
رتبه در بندرعباس 18 از 55 جاذبه
پیشنهاد کاربران 86٪ از 7 رای
مشاهده
حمام گله داری

حمام گله داری

Galeh Dari Bath
4
(از 2 نقد و بررسی)
بندرعباس / ایران
رتبه در بندرعباس 12 از 55 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
موزه مردم شناسی خلیج فارس

موزه مردم شناسی خلیج فارس

Persian Gulf Anthropological Museum
4.3
(از 3 نقد و بررسی)
بندرعباس / ایران
رتبه در بندرعباس 9 از 55 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
بازار بزرگ بندر عباس

بازار بزرگ بندر عباس

Grand Bazaar Of Bandar Abbas
4
(از 2 نقد و بررسی)
بندرعباس / ایران
رتبه در بندرعباس 12 از 55 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
ساحل سورو
4.5
(از 4 نقد و بررسی)
بندرعباس / ایران
رتبه در بندرعباس 7 از 55 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
بازار ماهی بندرعباس

بازار ماهی بندرعباس

Bandar Abbas Fish Market
5
(از 3 نقد و بررسی)
بندرعباس / ایران
رتبه در بندرعباس 1 از 55 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
بازار شب (بازار لاریها)
3.5
(از 2 نقد و بررسی)
بندرعباس / ایران
رتبه در بندرعباس 16 از 55 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
بازار مرکزی (بندر عباس)
3.6
(از 3 نقد و بررسی)
بندرعباس / ایران
رتبه در بندرعباس 17 از 55 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
پارک دولت بندرعباس

پارک دولت بندرعباس

Bandar Abbas Dolat Park
4
(از 1 نقد و بررسی)
بندرعباس / ایران
رتبه در بندرعباس 10 از 55 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مرکز خرید زیتون

مرکز خرید زیتون

Zeytoon Shopping Mall
4
(از 1 نقد و بررسی)
بندرعباس / ایران
رتبه در بندرعباس 10 از 55 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مجموعه برکه های باران (آب انبارهای برکه باران)
3
(از 1 نقد و بررسی)
بندرعباس / ایران
رتبه در بندرعباس 15 از 55 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
بندر شهید حقانی

بندر شهید حقانی

Port Martyr Haqqani
4
(از 2 نقد و بررسی)
بندرعباس / ایران
رتبه در بندرعباس 12 از 55 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
کوه گنو

کوه گنو

Gano Mountain
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
بندرعباس / ایران
رتبه در بندرعباس 8 از 55 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
ساحل بازار قدیم بندر عباس
5
(از 1 نقد و بررسی)
بندرعباس / ایران
رتبه در بندرعباس 2 از 55 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بازار قدیم بندر عباس
5
(از 1 نقد و بررسی)
بندرعباس / ایران
رتبه در بندرعباس 2 از 55 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
چشمه آبگرم گنو
5
(از 1 نقد و بررسی)
بندرعباس / ایران
رتبه در بندرعباس 2 از 55 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پارک ساحلی غدیر
5
(از 1 نقد و بررسی)
بندرعباس / ایران
رتبه در بندرعباس 2 از 55 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای هماگ

روستای هماگ

Homag Village
5
(از 1 نقد و بررسی)
بندرعباس / ایران
رتبه در بندرعباس 2 از 55 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مگامال هرمزگان

مگامال هرمزگان

Hormozgan s Mega Mall
0
بندرعباس / ایران
رتبه در بندرعباس 19 از 55 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
مسجد منبر کهنه

مسجد منبر کهنه

Manbar Kohneh Mosque
0
بندرعباس / ایران
رتبه در بندرعباس 19 از 55 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده