جاذبه های فرانسه

0
مجسمه دفاع از همسر

مجسمه دفاع از همسر

Statue La defense du foyer
3
(از 1 نقد و بررسی)
پاریس / فرانسه
رتبه در پاریس 73 از 141 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
بنای یادبود ادای احترام به کومیتاس
3
(از 1 نقد و بررسی)
پاریس / فرانسه
رتبه در پاریس 73 از 141 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مجسمه  آدام میتسکیه ویچ
3
(از 1 نقد و بررسی)
پاریس / فرانسه
رتبه در پاریس 73 از 141 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
لادفانس

لادفانس

La Defense
5
(از 1 نقد و بررسی)
پاریس / فرانسه
رتبه در پاریس 15 از 141 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
برج ایفل

برج ایفل

Eiffel Tower
4.9
(از 10 نقد و بررسی)
پاریس / فرانسه
رتبه در پاریس 2 از 141 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 10 رای
مشاهده
کلیسای گنبد

کلیسای گنبد

Eglise du Dome
5
(از 1 نقد و بررسی)
پاریس / فرانسه
رتبه در پاریس 15 از 141 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کلیسای سنت لوییس دس اینولیدز

کلیسای سنت لوییس دس اینولیدز

Cathedrale Saint Louis des Invalides
4
(از 1 نقد و بررسی)
پاریس / فرانسه
رتبه در پاریس 42 از 141 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
اسکولتورا ال پنسادور
3
(از 1 نقد و بررسی)
پاریس / فرانسه
رتبه در پاریس 73 از 141 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
موزه رودین
5
(از 1 نقد و بررسی)
پاریس / فرانسه
رتبه در پاریس 15 از 141 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پارک شان دو مارس

پارک شان دو مارس

Parc du Champ de Mars
4
(از 1 نقد و بررسی)
پاریس / فرانسه
رتبه در پاریس 42 از 141 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پل ینا

پل ینا

Pont d'Iena
3
(از 1 نقد و بررسی)
پاریس / فرانسه
رتبه در پاریس 73 از 141 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پل پاسرل دبیلی

پل پاسرل دبیلی

Passerelle Debilly
5
(از 1 نقد و بررسی)
پاریس / فرانسه
رتبه در پاریس 15 از 141 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
رودخانه سن
4.4
(از 5 نقد و بررسی)
پاریس / فرانسه
رتبه در پاریس 40 از 141 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 5 رای
مشاهده
مشعل آزادی

مشعل آزادی

Flamme de la Liberte
3
(از 1 نقد و بررسی)
پاریس / فرانسه
رتبه در پاریس 73 از 141 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بنای یادبود سپاه اعزامی روسیه

بنای یادبود سپاه اعزامی روسیه

Monument du Corps Expeditionnaire Russe
3
(از 1 نقد و بررسی)
پاریس / فرانسه
رتبه در پاریس 73 از 141 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مجسمه سوار کاری لافایت

مجسمه سوار کاری لافایت

La Statue Equestre de La Fayette
3
(از 1 نقد و بررسی)
پاریس / فرانسه
رتبه در پاریس 73 از 141 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کورس دی لا رینه

کورس دی لا رینه

Cours de la Reine
4
(از 1 نقد و بررسی)
پاریس / فرانسه
رتبه در پاریس 42 از 141 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پل الکساندر سوم

پل الکساندر سوم

Pont Alexandre III
4
(از 2 نقد و بررسی)
پاریس / فرانسه
رتبه در پاریس 69 از 141 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
مجسمه وینستون چرچیل

مجسمه وینستون چرچیل

Statue de Winston Churchill
4
(از 1 نقد و بررسی)
پاریس / فرانسه
رتبه در پاریس 42 از 141 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پتیت پالایس
5
(از 1 نقد و بررسی)
پاریس / فرانسه
رتبه در پاریس 15 از 141 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده