جاذبه های فرانسه

0
باغ کاروسل

باغ کاروسل

Jardin du Carrousel
4
(از 1 نقد و بررسی)
پاریس / فرانسه
رتبه در پاریس 42 از 141 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
طاق پیروزی کاروسل

طاق پیروزی کاروسل

Arc de Triomphe du Carrousel
4
(از 3 نقد و بررسی)
پاریس / فرانسه
رتبه در پاریس 70 از 141 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
میدان کاروسل

میدان کاروسل

Place du Carrousel
4
(از 1 نقد و بررسی)
پاریس / فرانسه
رتبه در پاریس 42 از 141 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مجسمه سوارکاری لویی چهاردهم
3
(از 1 نقد و بررسی)
پاریس / فرانسه
رتبه در پاریس 73 از 141 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
ستون های بورن

ستون های بورن

Colonnes de Buren
3
(از 1 نقد و بررسی)
پاریس / فرانسه
رتبه در پاریس 73 از 141 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مجسمه چوپان و بز

مجسمه چوپان و بز

Statue Le patre et la chevre
3
(از 1 نقد و بررسی)
پاریس / فرانسه
رتبه در پاریس 73 از 141 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
باغ کاخ سلطنتی

باغ کاخ سلطنتی

Jardin du Palais Royal
3
(از 1 نقد و بررسی)
پاریس / فرانسه
رتبه در پاریس 73 از 141 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کلیسای نوتردام دس ویکتوریس

کلیسای نوتردام دس ویکتوریس

Basilique Notre Dame des Victoires
4
(از 1 نقد و بررسی)
پاریس / فرانسه
رتبه در پاریس 42 از 141 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
موزه ارتش (مقبره ناپلئون)

موزه ارتش (مقبره ناپلئون)

Musee de l’Armee des Invalides
4
(از 1 نقد و بررسی)
پاریس / فرانسه
رتبه در پاریس 42 از 141 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
موزه لوور

موزه لوور

Louvre Museum
5
(از 11 نقد و بررسی)
پاریس / فرانسه
رتبه در پاریس 1 از 141 جاذبه
پیشنهاد کاربران 91٪ از 11 رای
مشاهده
میدان دو تقت

میدان دو تقت

Place du Tertre
5
(از 1 نقد و بررسی)
پاریس / فرانسه
رتبه در پاریس 15 از 141 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
منطقه تروکادرو

منطقه تروکادرو

Esplanade du Trocadero
5
(از 3 نقد و بررسی)
پاریس / فرانسه
رتبه در پاریس 4 از 141 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
فواره سنت میشل

فواره سنت میشل

Fontaine Saint Michel
4
(از 1 نقد و بررسی)
پاریس / فرانسه
رتبه در پاریس 42 از 141 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پل سنت میشل

پل سنت میشل

Pont Saint Michel
4
(از 1 نقد و بررسی)
پاریس / فرانسه
رتبه در پاریس 42 از 141 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پل نئوف

پل نئوف

Pont Neuf
4
(از 1 نقد و بررسی)
پاریس / فرانسه
رتبه در پاریس 42 از 141 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
ساختمان پلیس پاریس

ساختمان پلیس پاریس

Prefecture de Police de Paris
3
(از 1 نقد و بررسی)
پاریس / فرانسه
رتبه در پاریس 73 از 141 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پل پتیت کاردینال لوستیگر
4
(از 1 نقد و بررسی)
پاریس / فرانسه
رتبه در پاریس 42 از 141 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
محله لاتین

محله لاتین

Latin Quarter
5
(از 1 نقد و بررسی)
پاریس / فرانسه
رتبه در پاریس 15 از 141 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
لامبکل

لامبکل

L Embacle
3
(از 1 نقد و بررسی)
پاریس / فرانسه
رتبه در پاریس 73 از 141 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کلیسای سن ژرمن دس پرس

کلیسای سن ژرمن دس پرس

Abbaye de Saint Germain des Pres
4
(از 1 نقد و بررسی)
پاریس / فرانسه
رتبه در پاریس 42 از 141 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده