جاذبه های گرمسار

0
غار نمکی گرمسار
3.5
(از 4 نقد و بررسی)
گرمسار / ایران
رتبه در گرمسار 7 از 18 جاذبه
پیشنهاد کاربران 75٪ از 4 رای
مشاهده
معدنهای نمک گرمسار
4.2
(از 5 نقد و بررسی)
گرمسار / ایران
رتبه در گرمسار 6 از 18 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 5 رای
مشاهده
قلعه پاده

قلعه پاده

Padeh Castel
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
گرمسار / ایران
رتبه در گرمسار 1 از 18 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
کوه اژدها

کوه اژدها

Dragon Mountain
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
گرمسار / ایران
رتبه در گرمسار 1 از 18 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
گنبد نمکی کوهدشت کهن

گنبد نمکی کوهدشت کهن

Kohdasht-e Kohan Salt Dome
4
(از 1 نقد و بررسی)
گرمسار / ایران
رتبه در گرمسار 3 از 18 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
امامزاده اسماعیل و شمس الدین

امامزاده اسماعیل و شمس الدین

Emamzadeh Ismail and Shams al-dinر
4
(از 1 نقد و بررسی)
گرمسار / ایران
رتبه در گرمسار 3 از 18 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
آب انبار گرمسار
4
(از 1 نقد و بررسی)
گرمسار / ایران
رتبه در گرمسار 3 از 18 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پل پهلوی

پل پهلوی

Pahlavi Bridge
0
ایوانکی / ایران
رتبه در ایوانکی 1 از 1 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
یخدان بیابانک

یخدان بیابانک

Biyabanak Ice House
0
گرمسار / ایران
رتبه در گرمسار 8 از 18 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
تپه غول آباد

تپه غول آباد

Ghool Abad Hill
0
گرمسار / ایران
رتبه در گرمسار 8 از 18 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
منطقه شکار ممنوع خنار
0
گرمسار / ایران
رتبه در گرمسار 8 از 18 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
قلعه بنکوه

قلعه بنکوه

Bankoh Castle
0
گرمسار / ایران
رتبه در گرمسار 8 از 18 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
دریاچه نمک سالینا
گرمسار / ایران
رتبه در گرمسار 8 از 18 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
کاروانسرای قصر بهرام
0
گرمسار / ایران
رتبه در گرمسار 8 از 18 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
کاروانسرای عین الرشید
0
گرمسار / ایران
رتبه در گرمسار 8 از 18 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای بنه کوه

روستای بنه کوه

Boneh Kuh Village
0
گرمسار / ایران
رتبه در گرمسار 8 از 18 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
پارک ملی کویر

پارک ملی کویر

Kavir National Park
0
گرمسار / ایران
رتبه در گرمسار 8 از 18 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
تنگه ظلمات پارک ملی کویر

تنگه ظلمات پارک ملی کویر

Kavir National Park Tangeh Zolemat
0
گرمسار / ایران
رتبه در گرمسار 8 از 18 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
مجموعه ورزشی تختی (گرمسار)

مجموعه ورزشی تختی (گرمسار)

Takhti Sports Complex (Garmsar)
0
گرمسار / ایران
رتبه در گرمسار 8 از 18 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده