جاذبه های کرمانشاه

0
روستای هجیج

روستای هجیج

Hajij Village
4.7
(از 4 نقد و بررسی)
کرمانشاه / ایران
رتبه در کرمانشاه 9 از 136 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
بازار سنتی کرمانشاه

بازار سنتی کرمانشاه

Kermanshah Traditional Market
5
(از 1 نقد و بررسی)
کرمانشاه / ایران
رتبه در کرمانشاه 15 از 136 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
تکیه بیگلر بیگی

تکیه بیگلر بیگی

Tekyeh Biglarbeygi
4.7
(از 7 نقد و بررسی)
کرمانشاه / ایران
رتبه در کرمانشاه 5 از 136 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 7 رای
مشاهده
موزه پارینه  سنگی زاگرس
4.1
(از 6 نقد و بررسی)
کرمانشاه / ایران
رتبه در کرمانشاه 32 از 136 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 6 رای
مشاهده
تکیه معاون الملک

تکیه معاون الملک

Moaven Almalek Tekiye
4.7
(از 11 نقد و بررسی)
کرمانشاه / ایران
رتبه در کرمانشاه 2 از 136 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 11 رای
مشاهده
روستای سراب شاه حسین

روستای سراب شاه حسین

Sarabe Shah Hossin Village
3
(از 1 نقد و بررسی)
کرمانشاه / ایران
رتبه در کرمانشاه 34 از 136 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پل چهر

پل چهر

Chehr Bridge
3
(از 1 نقد و بررسی)
کرمانشاه / ایران
رتبه در کرمانشاه 34 از 136 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مسجد عمادالدوله

مسجد عمادالدوله

Emad o Dolah Mosque
4
(از 3 نقد و بررسی)
کرمانشاه / ایران
رتبه در کرمانشاه 33 از 136 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
مرکز خرید نوبهار پلازا

مرکز خرید نوبهار پلازا

Nobahar Plaza Shopping Center
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
کرمانشاه / ایران
رتبه در کرمانشاه 20 از 136 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
کاروانسرای صفوی(کرمانشاه)
5
(از 2 نقد و بررسی)
کرمانشاه / ایران
رتبه در کرمانشاه 10 از 136 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
سراب بیستون

سراب بیستون

Sarab Bisotun
4.5
(از 6 نقد و بررسی)
کرمانشاه / ایران
رتبه در کرمانشاه 14 از 136 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 6 رای
مشاهده
نقش برجسته داریوش

نقش برجسته داریوش

Naghsh Barjesteh Dariush
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
کرمانشاه / ایران
رتبه در کرمانشاه 20 از 136 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
سرای نو بازار قدیمی کرمانشاه
4
(از 1 نقد و بررسی)
کرمانشاه / ایران
رتبه در کرمانشاه 26 از 136 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
تاریکه بازار (بازار قدیمی کرمانشاه)
4.5
(از 8 نقد و بررسی)
کرمانشاه / ایران
رتبه در کرمانشاه 13 از 136 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 8 رای
مشاهده
موزه خط و کتابت

موزه خط و کتابت

Khat Va Ketabat Museum
3.6
(از 3 نقد و بررسی)
کرمانشاه / ایران
رتبه در کرمانشاه 37 از 136 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
بازار زرگرها

بازار زرگرها

Goldsmiths Bazaar
4
(از 2 نقد و بررسی)
کرمانشاه / ایران
رتبه در کرمانشاه 29 از 136 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
کوه بیستون

کوه بیستون

Mount Bisotoun
4.9
(از 10 نقد و بررسی)
کرمانشاه / ایران
رتبه در کرمانشاه 1 از 136 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 10 رای
مشاهده
سرای عمادالدوله بازار قدیمی کرمانشاه
5
(از 1 نقد و بررسی)
کرمانشاه / ایران
رتبه در کرمانشاه 15 از 136 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مسجد جامع کرمانشاه

مسجد جامع کرمانشاه

Kermanshah Central Mosque
3.6
(از 3 نقد و بررسی)
کرمانشاه / ایران
رتبه در کرمانشاه 37 از 136 جاذبه
پیشنهاد کاربران 67٪ از 3 رای
مشاهده
موزه مردم شناسی کرمانشاه

موزه مردم شناسی کرمانشاه

Kermanshah Anthropology Museum
4.3
(از 3 نقد و بررسی)
کرمانشاه / ایران
رتبه در کرمانشاه 25 از 136 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده