جاذبه های خرم آباد

0
پل شکسته (پل شاپوری)
3.6
(از 3 نقد و بررسی)
خرم آباد / ایران
رتبه در خرم آباد 14 از 96 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
قلعه فلک الافلاک

قلعه فلک الافلاک

Falak Ol Aflak Castle
4.3
(از 16 نقد و بررسی)
خرم آباد / ایران
رتبه در خرم آباد 2 از 96 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 16 رای
مشاهده
گرداب سنگی

گرداب سنگی

Gerdab-e Sangi
4
(از 2 نقد و بررسی)
خرم آباد / ایران
رتبه در خرم آباد 3 از 96 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
دریاچه کیو
4.2
(از 5 نقد و بررسی)
خرم آباد / ایران
رتبه در خرم آباد 5 از 96 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 5 رای
مشاهده
آبشار بیشه

آبشار بیشه

Bisheh waterfall
4
(از 1 نقد و بررسی)
خرم آباد / ایران
رتبه در خرم آباد از جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
آبشار گریت

آبشار گریت

Gerit Waterfall
4.8
(از 5 نقد و بررسی)
خرم آباد / ایران
رتبه در خرم آباد 1 از 96 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 5 رای
مشاهده
مجموعه تاریخی حمام گپ
4
(از 2 نقد و بررسی)
خرم آباد / ایران
رتبه در خرم آباد 6 از 96 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
دریاچه کیو
4
(از 1 نقد و بررسی)
خرم آباد / ایران
رتبه در خرم آباد 6 از 96 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
دهکده ی گردشگری مخملکوه
4
(از 1 نقد و بررسی)
خرم آباد / ایران
رتبه در خرم آباد 6 از 96 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پارک جنگلی مخمل کوه

پارک جنگلی مخمل کوه

Makhmal Kuh Forest Park
0
خرم آباد / ایران
رتبه در خرم آباد 18 از 96 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
پارک کیو

پارک کیو

Kiyow Park
4
(از 1 نقد و بررسی)
خرم آباد / ایران
رتبه در خرم آباد 6 از 96 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بازار سنتی خرم آباد

بازار سنتی خرم آباد

Traditional Khorramabad Market
4
(از 1 نقد و بررسی)
خرم آباد / ایران
رتبه در خرم آباد 6 از 96 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بام خرم آباد

بام خرم آباد

Baame Khorramabad
2.6
(از 3 نقد و بررسی)
خرم آباد / ایران
رتبه در خرم آباد 17 از 96 جاذبه
پیشنهاد کاربران 67٪ از 3 رای
مشاهده
آبشار نوژیان

آبشار نوژیان

Nozhian Waterfall
4
(از 1 نقد و بررسی)
خرم آباد / ایران
رتبه در خرم آباد 6 از 96 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کنیون دره خزینه

کنیون دره خزینه

Darreh-Khazineh Canyon
4
(از 2 نقد و بررسی)
خرم آباد / ایران
رتبه در خرم آباد 14 از 96 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
مناره آجری خرم آباد

مناره آجری خرم آباد

Khoram Abad Brick Minaret
5
(از 1 نقد و بررسی)
خرم آباد / ایران
رتبه در خرم آباد 3 از 96 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
آسیاب گبری
4
(از 1 نقد و بررسی)
خرم آباد / ایران
رتبه در خرم آباد 6 از 96 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
موزه مردم شناسی خرم آباد

موزه مردم شناسی خرم آباد

Khoram Abad Anthropology Museum
4
(از 1 نقد و بررسی)
خرم آباد / ایران
رتبه در خرم آباد 6 از 96 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پارک شریعتی خرم آباد

پارک شریعتی خرم آباد

Khorramabad Shariati Park
3
(از 1 نقد و بررسی)
خرم آباد / ایران
رتبه در خرم آباد 16 از 96 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
آبشار وارک

آبشار وارک

Vark Waterfall
0
خرم آباد / ایران
رتبه در خرم آباد 18 از 96 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده