جاذبه های مشگین شهر

0
روستای آق بلاغ

روستای آق بلاغ

Aq Bolagh Village
4.3
(از 3 نقد و بررسی)
مشگین شهر / ایران
رتبه در مشگین شهر 8 از 38 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
روستای قلی بیگلو

روستای قلی بیگلو

Qoli Beyglu Village
5
(از 1 نقد و بررسی)
مشگین شهر / ایران
رتبه در مشگین شهر 5 از 38 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
آبشار کرکری

آبشار کرکری

Karkari Waterfall
5
(از 2 نقد و بررسی)
مشگین شهر / ایران
رتبه در مشگین شهر 2 از 38 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
جهنم دره

جهنم دره

Jahanam dareh
5
(از 2 نقد و بررسی)
مشگین شهر / ایران
رتبه در مشگین شهر 2 از 38 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
روستای موئیل
5
(از 1 نقد و بررسی)
مشگین شهر / ایران
رتبه در مشگین شهر 5 از 38 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پل معلق مشگین شهر

پل معلق مشگین شهر

Meshgin Shahr Suspension Bridge
4.4
(از 24 نقد و بررسی)
مشگین شهر / ایران
رتبه در مشگین شهر 1 از 38 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 24 رای
مشاهده
آرامگاه شیخ حیدر

آرامگاه شیخ حیدر

Sheikh Haydars Tomb
5
(از 1 نقد و بررسی)
مشگین شهر / ایران
رتبه در مشگین شهر 5 از 38 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
قله سبلان

قله سبلان

Sabalan Mountain
4
(از 1 نقد و بررسی)
مشگین شهر / ایران
رتبه در مشگین شهر 9 از 38 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
محوطه باستانی شهر یری (شهر یئری)

محوطه باستانی شهر یری (شهر یئری)

Ancient Site of Shahar Yeri (Shahar Yeri)
5
(از 2 نقد و بررسی)
مشگین شهر / ایران
رتبه در مشگین شهر 2 از 38 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
روستای قیرخ بولاق

روستای قیرخ بولاق

Qirekhboulagh Village
0
مشگین شهر / ایران
رتبه در مشگین شهر 10 از 38 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
دریاچه آت گلی
مشگین شهر / ایران
رتبه در مشگین شهر 10 از 38 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
گورستان تاریخی اردبیل

گورستان تاریخی اردبیل

Historical cemetery of Uddbil
0
مشگین شهر / ایران
رتبه در مشگین شهر 10 از 38 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
آبدرمانی مدرن قوتور سویی موئیل
0
مشگین شهر / ایران
رتبه در مشگین شهر 10 از 38 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
آبشار شابیل

آبشار شابیل

Shabil Waterfall
0
مشگین شهر / ایران
رتبه در مشگین شهر 10 از 38 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
پارک استاد شهریار
0
مشگین شهر / ایران
رتبه در مشگین شهر 10 از 38 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
جنگل حاتم مشه سی

جنگل حاتم مشه سی

Hatam Mesheh Si Forest
0
مشگین شهر / ایران
رتبه در مشگین شهر 10 از 38 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
پارک سرباز
0
مشگین شهر / ایران
رتبه در مشگین شهر 10 از 38 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستا کنگرلو

روستا کنگرلو

Kangarlu Village
0
مشگین شهر / ایران
رتبه در مشگین شهر 10 از 38 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای اونار (روستای انار)
مشگین شهر / ایران
رتبه در مشگین شهر 10 از 38 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
صخره کپز

صخره کپز

Kapaz Rock
0
مشگین شهر / ایران
رتبه در مشگین شهر 10 از 38 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده