جاذبه های نیشابور

1
از 1 رای
موزه باستان شناسی نیشابور

موزه باستان شناسی نیشابور

Archaeological Museum of Neyshabur
4
(از 1 نقد و بررسی)
نیشابور / ایران
رتبه در نیشابور 14 از 52 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
باغ قدمگاه

باغ قدمگاه

Ghadamgah garden
4
(از 1 نقد و بررسی)
قدمگاه / ایران
رتبه در قدمگاه 1 از 3 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کاروانسرای قدمگاه

کاروانسرای قدمگاه

Ghadamgah Caravanserai
4
(از 1 نقد و بررسی)
قدمگاه / ایران
رتبه در قدمگاه 1 از 3 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بنای قدم امام رضا

بنای قدم امام رضا

Ghadam Emam Reza Building
4
(از 1 نقد و بررسی)
قدمگاه / ایران
رتبه در قدمگاه 1 از 3 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
آبشار بوژان

آبشار بوژان

Buzhan Waterfall
5
(از 1 نقد و بررسی)
نیشابور / ایران
رتبه در نیشابور 7 از 52 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
آسیاب آبی سرتلخ نیشابور
5
(از 1 نقد و بررسی)
نیشابور / ایران
رتبه در نیشابور 7 از 52 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
درختچه شراب آرامگاه عمر خیام

درختچه شراب آرامگاه عمر خیام

Mausoleum of Omar Khayyam Sweetshrub
5
(از 1 نقد و بررسی)
نیشابور / ایران
رتبه در نیشابور 7 از 52 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
موزه اقامتگاه بوم گردی دنیای قدیم
3
(از 1 نقد و بررسی)
نیشابور / ایران
رتبه در نیشابور 21 از 52 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بازار بزرگ نقره و فيروزه نیشابور
4
(از 1 نقد و بررسی)
نیشابور / ایران
رتبه در نیشابور 14 از 52 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مجسمه سیمرغ

مجسمه سیمرغ

Simorgh Statue
5
(از 1 نقد و بررسی)
نیشابور / ایران
رتبه در نیشابور 7 از 52 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
باغ نشاط نیشابور

باغ نشاط نیشابور

Neyshabur Neshat Garden
3
(از 1 نقد و بررسی)
نیشابور / ایران
رتبه در نیشابور 21 از 52 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مزارع زعفران نیشابور

مزارع زعفران نیشابور

Saffron Fields of Neyshabur
5
(از 1 نقد و بررسی)
نیشابور / ایران
رتبه در نیشابور 7 از 52 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
باغ و عمارت امین السلامی

باغ و عمارت امین السلامی

Amin Aleslami Mansion And Garden
0
نیشابور / ایران
رتبه در نیشابور 29 از 52 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
پارک ارغوان نیشابور

پارک ارغوان نیشابور

Arghavan Park of Neyshabur
0
نیشابور / ایران
رتبه در نیشابور 29 از 52 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
امامزاده سلطان سید حبیب

امامزاده سلطان سید حبیب

Imamzadeh Soltan Seyed Habib
0
نیشابور / ایران
رتبه در نیشابور 29 از 52 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
باغرود

باغرود

Baghrood
0
نیشابور / ایران
رتبه در نیشابور 29 از 52 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای حصار سرخ

روستای حصار سرخ

Hesar Sorkh Village
0
نیشابور / ایران
رتبه در نیشابور 29 از 52 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
حمام چکنه

حمام چکنه

Chekneh Bath
0
نیشابور / ایران
رتبه در نیشابور 29 از 52 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
غار سر نی

غار سر نی

Sar Ney Cave
0
نیشابور / ایران
رتبه در نیشابور 29 از 52 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
آبشار هو

آبشار هو

Hoo Waterfall
0
نیشابور / ایران
رتبه در نیشابور 29 از 52 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده