جاذبه های استان خراسان شمالی

0
قلعه جلال الدین
4
(از 1 نقد و بررسی)
گرمه / ایران
رتبه در گرمه 1 از 2 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
معبد اسپاخو

معبد اسپاخو

Spakho Temple
5
(از 1 نقد و بررسی)
بجنورد / ایران
رتبه در بجنورد 1 از 41 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
عمارت مفخم (موزه باستان شناسی و مردم شناسی)
بجنورد / ایران
رتبه در بجنورد 6 از 41 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
آبشار اسطرخی

آبشار اسطرخی

Estarkhi Waterfall
5
(از 1 نقد و بررسی)
شیروان / ایران
رتبه در شیروان 1 از 3 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
رباط عشق

رباط عشق

Robat Eshgh
3
(از 1 نقد و بررسی)
جاجرم / ایران
رتبه در جاجرم 1 از 2 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
قلعه صعلوک (سالوک)
3
(از 1 نقد و بررسی)
اسفراین / ایران
رتبه در اسفراین 3 از 4 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای چمن بید

روستای چمن بید

Chaman Bid Village
3
(از 1 نقد و بررسی)
استان خراسان شمالی / ایران
رتبه در استان خراسان شمالی 5 از 6 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
دشت بابونه باغ دره

دشت بابونه باغ دره

Bagh Darreh German Chamomile Plain
4
(از 1 نقد و بررسی)
استان خراسان شمالی / ایران
رتبه در استان خراسان شمالی 3 از 6 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پارک شهر (بجنورد)
5
(از 1 نقد و بررسی)
بجنورد / ایران
رتبه در بجنورد 1 از 41 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پارک جنگلی پیش قلعه
5
(از 1 نقد و بررسی)
استان خراسان شمالی / ایران
رتبه در استان خراسان شمالی 1 از 6 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کوه آخر داغ

کوه آخر داغ

Akher Dagh Mountain
4
(از 1 نقد و بررسی)
بجنورد / ایران
رتبه در بجنورد 6 از 41 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
شهر تاریخی بلقیس

شهر تاریخی بلقیس

Belqeys historic city
4
(از 1 نقد و بررسی)
اسفراین / ایران
رتبه در اسفراین 2 از 4 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای سیساب
4
(از 1 نقد و بررسی)
بجنورد / ایران
رتبه در بجنورد 6 از 41 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پارک بش قارداش

پارک بش قارداش

Besh Qardash Park
5
(از 1 نقد و بررسی)
بجنورد / ایران
رتبه در بجنورد 1 از 41 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پارک ملی سالوک

پارک ملی سالوک

Salook National Park
5
(از 1 نقد و بررسی)
اسفراین / ایران
رتبه در اسفراین 1 از 4 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای درکش

روستای درکش

Darkesh Village
5
(از 1 نقد و بررسی)
استان خراسان شمالی / ایران
رتبه در استان خراسان شمالی 1 از 6 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پارک ملی بابا امان
5
(از 1 نقد و بررسی)
بجنورد / ایران
رتبه در بجنورد 1 از 41 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای حصار تیمور تاش

روستای حصار تیمور تاش

Hesar-e Teymur Tash Village
4
(از 1 نقد و بررسی)
بجنورد / ایران
رتبه در بجنورد 6 از 41 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستان اسدلی
4
(از 1 نقد و بررسی)
استان خراسان شمالی / ایران
رتبه در استان خراسان شمالی 3 از 6 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
دوشنبه بازار بجنورد

دوشنبه بازار بجنورد

Doshanbeh Bazzar Bojnord
3
(از 1 نقد و بررسی)
بجنورد / ایران
رتبه در بجنورد 10 از 41 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده