جاذبه های استان قم

0
آرامگاه علی ابن بابویه قمی
4.3
(از 3 نقد و بررسی)
قم / ایران
رتبه در قم 19 از 119 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
مجتمع گردشگری مارال ستاره
3.8
(از 6 نقد و بررسی)
قم / ایران
رتبه در قم 43 از 119 جاذبه
پیشنهاد کاربران 83٪ از 6 رای
مشاهده
دریاچه حوض سلطان
4.1
(از 6 نقد و بررسی)
قم / ایران
رتبه در قم 33 از 119 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 6 رای
مشاهده
مجتمع گردشگری ماهان تندیس

مجتمع گردشگری ماهان تندیس

Mahan Tandis Tourist and Recreational Complex
4
(از 1 نقد و بررسی)
قم / ایران
رتبه در قم 20 از 119 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مجتمع توریستی مهتاب
4.3
(از 6 نقد و بررسی)
قم / ایران
رتبه در قم 18 از 119 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 6 رای
مشاهده
مجتمع توریستی مهر و ماه
4.4
(از 15 نقد و بررسی)
قم / ایران
رتبه در قم 3 از 119 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 15 رای
مشاهده
پاساژ شهر
4
(از 1 نقد و بررسی)
قم / ایران
رتبه در قم 20 از 119 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
حرم حضرت فاطمه معصومه
4.6
(از 8 نقد و بررسی)
قم / ایران
رتبه در قم 2 از 119 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 8 رای
مشاهده
کوه خضر نبی (قدمگاه خضر نبی)
3
(از 1 نقد و بررسی)
قم / ایران
رتبه در قم 34 از 119 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
خانه امام خمینی قم

خانه امام خمینی قم

Imam Khomeini House Qom
4
(از 1 نقد و بررسی)
قم / ایران
رتبه در قم 20 از 119 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بازار قدیم قم
3.6
(از 3 نقد و بررسی)
قم / ایران
رتبه در قم 41 از 119 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
خانه تاریخی طباطبائی قم

خانه تاریخی طباطبائی قم

Tabatabaei Historical House Qom
5
(از 1 نقد و بررسی)
قم / ایران
رتبه در قم 6 از 119 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
امامزاده حمزه

امامزاده حمزه

Emamzadeh Hamzeh Shrine
4
(از 1 نقد و بررسی)
قم / ایران
رتبه در قم 20 از 119 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
گورستان شیخان

گورستان شیخان

Cemetery Sheikhan
4
(از 1 نقد و بررسی)
قم / ایران
رتبه در قم 20 از 119 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
موزه حرم فاطمه معصومه

موزه حرم فاطمه معصومه

Fatima Masumeh Shrine Museum
5
(از 2 نقد و بررسی)
قم / ایران
رتبه در قم 4 از 119 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
امامزاده موسی مبرقع
4
(از 1 نقد و بررسی)
قم / ایران
رتبه در قم 20 از 119 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بازار بزرگ قم

بازار بزرگ قم

Qom Grand Bazaar
5
(از 3 نقد و بررسی)
قم / ایران
رتبه در قم 1 از 119 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
خانه تاریخی یزدان پناه

خانه تاریخی یزدان پناه

Yazdan Panah Historical House
5
(از 1 نقد و بررسی)
قم / ایران
رتبه در قم 6 از 119 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
امامزاده اسماعیل (شهید سربخش)
4
(از 1 نقد و بررسی)
قم / ایران
رتبه در قم 20 از 119 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
گرمابه حاج عسگر خان

گرمابه حاج عسگر خان

Garmabeh Haj Asgar Khan
3.3
(از 3 نقد و بررسی)
قم / ایران
رتبه در قم 44 از 119 جاذبه
پیشنهاد کاربران 67٪ از 3 رای
مشاهده