جاذبه های رشت

4.5
از 2 رای
پارک جنگلی ساحلی درنیکا
3.5
(از 2 نقد و بررسی)
رشت / ایران
رتبه در رشت 38 از 92 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
پارک جنگلی سراوان
4.6
(از 19 نقد و بررسی)
رشت / ایران
رتبه در رشت 5 از 92 جاذبه
پیشنهاد کاربران 95٪ از 19 رای
مشاهده
مرداب سراوان
4.8
(از 12 نقد و بررسی)
رشت / ایران
رتبه در رشت 2 از 92 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 12 رای
مشاهده
بازار رشت

بازار رشت

Rasht Bazar
4.5
(از 29 نقد و بررسی)
رشت / ایران
رتبه در رشت 4 از 92 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 29 رای
مشاهده
میدان شهرداری

میدان شهرداری

Municipality Square
4.6
(از 22 نقد و بررسی)
رشت / ایران
رتبه در رشت 3 از 92 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 22 رای
مشاهده
آبشار دودوزن خرمکش

آبشار دودوزن خرمکش

Doodvazan waterfall Khormksh
4.8
(از 7 نقد و بررسی)
رشت / ایران
رتبه در رشت 6 از 92 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 7 رای
مشاهده
بوستان مفاخر
4.6
(از 3 نقد و بررسی)
رشت / ایران
رتبه در رشت 10 از 92 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
پارک سالار مشکات
3
(از 1 نقد و بررسی)
رشت / ایران
رتبه در رشت 36 از 92 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای کچا

روستای کچا

Kacha Village
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
سنگر / ایران
رتبه در سنگر 1 از 1 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
مسیر پیاده روی فرهنگی (رشت)
4.5
(از 7 نقد و بررسی)
رشت / ایران
رتبه در رشت 8 از 92 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 7 رای
مشاهده
دریاچه سقالکسار
4.7
(از 20 نقد و بررسی)
رشت / ایران
رتبه در رشت 1 از 92 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 20 رای
مشاهده
بوستان کتاب رشت
4
(از 1 نقد و بررسی)
رشت / ایران
رتبه در رشت 26 از 92 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مرکز اکوتوریستی جیرسر باقرخاله

مرکز اکوتوریستی جیرسر باقرخاله

Jirsar Bagher khaleh Ecotourism Center
4
(از 1 نقد و بررسی)
رشت / ایران
رتبه در رشت 26 از 92 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
لشت نشا

لشت نشا

Lashte Nesha
5
(از 1 نقد و بررسی)
رشت / ایران
رتبه در رشت 13 از 92 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای کنارسر

روستای کنارسر

Kenarsar Village
4
(از 1 نقد و بررسی)
رشت / ایران
رتبه در رشت 26 از 92 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای لیچا

روستای لیچا

lichah Village
5
(از 1 نقد و بررسی)
رشت / ایران
رتبه در رشت 13 از 92 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
تالاب عینک

تالاب عینک

Eynak Lagoon
4
(از 4 نقد و بررسی)
رشت / ایران
رتبه در رشت 35 از 92 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
بقعه دانای علی

بقعه دانای علی

Tomb of Danaye Ali
3.5
(از 2 نقد و بررسی)
رشت / ایران
رتبه در رشت 38 از 92 جاذبه
پیشنهاد کاربران 50٪ از 2 رای
مشاهده
باغ محتشم و عمارت کلاه فرنگی
4.5
(از 6 نقد و بررسی)
رشت / ایران
رتبه در رشت 12 از 92 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 6 رای
مشاهده
امامزاده سیده فاطمه اخری
4
(از 2 نقد و بررسی)
رشت / ایران
رتبه در رشت 34 از 92 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده