جاذبه های سواد کوه

0
پارک جنگلی جوارم

پارک جنگلی جوارم

Javarem Forest Park
4.6
(از 3 نقد و بررسی)
شیرگاه / ایران
رتبه در شیرگاه 1 از 4 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
روستای ارفعده
3.3
(از 3 نقد و بررسی)
سواد کوه / ایران
رتبه در سواد کوه 21 از 24 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
آبشار آهکی اِسکِلیم

آبشار آهکی اِسکِلیم

Limestone waterfall Eskelym
5
(از 1 نقد و بررسی)
شیرگاه / ایران
رتبه در شیرگاه 2 از 4 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
جنگل لفور

جنگل لفور

Lafur Forest
5
(از 6 نقد و بررسی)
سواد کوه / ایران
رتبه در سواد کوه 1 از 24 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 6 رای
مشاهده
سد لفور (سد البرز)

سد لفور (سد البرز)

Lafoor Dam (Alborz Dam)
5
(از 1 نقد و بررسی)
سواد کوه / ایران
رتبه در سواد کوه 5 از 24 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای ورسک

روستای ورسک

Veresk Village
4
(از 1 نقد و بررسی)
سواد کوه / ایران
رتبه در سواد کوه 15 از 24 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کلیسای سرخ آباد سوادکوه
4
(از 1 نقد و بررسی)
سواد کوه / ایران
رتبه در سواد کوه 15 از 24 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پل ورسک

پل ورسک

Veresk Bridge
4.7
(از 10 نقد و بررسی)
سواد کوه / ایران
رتبه در سواد کوه 2 از 24 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 10 رای
مشاهده
دریاچه شور مست
4.1
(از 7 نقد و بررسی)
سواد کوه / ایران
رتبه در سواد کوه 18 از 24 جاذبه
پیشنهاد کاربران 86٪ از 7 رای
مشاهده
موزه مردم شناسی آلاشت
4
(از 1 نقد و بررسی)
آلاشت / ایران
رتبه در آلاشت 1 از 1 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
جنگل پلنگ دره

جنگل پلنگ دره

Palang Dareh Forest
4
(از 4 نقد و بررسی)
شیرگاه / ایران
رتبه در شیرگاه 4 از 4 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
کمرپشت

کمرپشت

Kamarposht
5
(از 1 نقد و بررسی)
سواد کوه / ایران
رتبه در سواد کوه 5 از 24 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
چشمه پراو

چشمه پراو

Por Ow Fountain
5
(از 1 نقد و بررسی)
سواد کوه / ایران
رتبه در سواد کوه 5 از 24 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
آبشار ورسک

آبشار ورسک

Veresk Waterfall
5
(از 1 نقد و بررسی)
سواد کوه / ایران
رتبه در سواد کوه 5 از 24 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پل دوآب

پل دوآب

Dowab Bridge
5
(از 1 نقد و بررسی)
سواد کوه / ایران
رتبه در سواد کوه 5 از 24 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای سیمت

روستای سیمت

Simet Village
5
(از 1 نقد و بررسی)
سواد کوه / ایران
رتبه در سواد کوه 5 از 24 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای شوراب

روستای شوراب

Shourab Village
5
(از 1 نقد و بررسی)
سواد کوه / ایران
رتبه در سواد کوه 5 از 24 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای اساس
5
(از 1 نقد و بررسی)
سواد کوه / ایران
رتبه در سواد کوه 5 از 24 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پل شورآب

پل شورآب

Shur Ab Bridge
5
(از 2 نقد و بررسی)
سواد کوه / ایران
رتبه در سواد کوه 3 از 24 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
آبشار گزو

آبشار گزو

Gazou Waterfall
4.6
(از 5 نقد و بررسی)
زیرآب / ایران
رتبه در زیرآب 1 از 1 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 5 رای
مشاهده