جاذبه های تایلند

0
غار وایکینگ
3.8
(از 6 نقد و بررسی)
پوکت / تایلند
رتبه در پوکت 57 از 102 جاذبه
پیشنهاد کاربران 83٪ از 6 رای
مشاهده
کارون بیچ

کارون بیچ

Karon Beach
5
(از 3 نقد و بررسی)
پوکت / تایلند
رتبه در پوکت 7 از 102 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
مایا بی

مایا بی

Maya Bay
5
(از 4 نقد و بررسی)
پوکت / تایلند
رتبه در پوکت 4 از 102 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
نای هارن بیچ

نای هارن بیچ

Nai Harn Beach
4.6
(از 3 نقد و بررسی)
پوکت / تایلند
رتبه در پوکت 17 از 102 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
جزیره پاناک
5
(از 2 نقد و بررسی)
پوکت / تایلند
رتبه در پوکت 11 از 102 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
زیپ لاین الفانت فلای خاو لاک
5
(از 1 نقد و بررسی)
پوکت / تایلند
رتبه در پوکت 18 از 102 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
معبد وات سوان کوها

معبد وات سوان کوها

Wat Suwan Kuha Temple
3
(از 2 نقد و بررسی)
پوکت / تایلند
رتبه در پوکت 59 از 102 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
ساحل كاتا نوی
5
(از 2 نقد و بررسی)
پوکت / تایلند
رتبه در پوکت 11 از 102 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
آبشار تون چونگ فا

آبشار تون چونگ فا

Ton Chong Fa Waterfall
5
(از 1 نقد و بررسی)
پوکت / تایلند
رتبه در پوکت 18 از 102 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
تپه میمون

تپه میمون

Monkey Hill
5
(از 1 نقد و بررسی)
پوکت / تایلند
رتبه در پوکت 18 از 102 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
خلیج لو دا لام
5
(از 1 نقد و بررسی)
جزیره فی فی / تایلند
رتبه در جزیره فی فی 1 از 2 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
ساحل آئو تون سای
5
(از 1 نقد و بررسی)
جزیره فی فی / تایلند
رتبه در جزیره فی فی 1 از 2 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کاتا بیچ

کاتا بیچ

Kata Beach
5
(از 1 نقد و بررسی)
پوکت / تایلند
رتبه در پوکت 18 از 102 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
دریاچه نایهارن
5
(از 1 نقد و بررسی)
پوکت / تایلند
رتبه در پوکت 18 از 102 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
ساحل راوای
4
(از 1 نقد و بررسی)
پوکت / تایلند
رتبه در پوکت 41 از 102 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
غار خائو کوب
5
(از 1 نقد و بررسی)
پوکت / تایلند
رتبه در پوکت 18 از 102 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
ساحل لائم سای
4
(از 1 نقد و بررسی)
پوکت / تایلند
رتبه در پوکت 41 از 102 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
ساحل جزیره لاوا
5
(از 1 نقد و بررسی)
پوکت / تایلند
رتبه در پوکت 18 از 102 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
جزیره کو لاوا یای
5
(از 1 نقد و بررسی)
پوکت / تایلند
رتبه در پوکت 18 از 102 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
وات فرا چتوفون (معبد بودای لمیده)

وات فرا چتوفون (معبد بودای لمیده)

Wat Phra Chetuphon (Temple of the Reclining Buddha)
4.3
(از 9 نقد و بررسی)
بانکوک / تایلند
رتبه در بانکوک 18 از 73 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 9 رای
مشاهده