جاذبه های ایروان

0
موزه تاریخ ارمنستان

موزه تاریخ ارمنستان

History Museum of Armenia
4
(از 1 نقد و بررسی)
ایروان / ارمنستان
رتبه در ایروان 11 از 74 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
قنات هرازدان

قنات هرازدان

Hrazdan Gorge Aqueduct
4
(از 1 نقد و بررسی)
ایروان / ارمنستان
رتبه در ایروان 11 از 74 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مسجد کبود (مسجد آبی)
3.5
(از 4 نقد و بررسی)
ایروان / ارمنستان
رتبه در ایروان 39 از 74 جاذبه
پیشنهاد کاربران 50٪ از 4 رای
مشاهده
وینگز آف تاتو
4
(از 1 نقد و بررسی)
ایروان / ارمنستان
رتبه در ایروان 11 از 74 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کلیسای کاتوقایک (کلیسای مادر مقدس)
4
(از 3 نقد و بررسی)
ایروان / ارمنستان
رتبه در ایروان 27 از 74 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
بازار ورنیساژ

بازار ورنیساژ

Vernissage Market
4
(از 5 نقد و بررسی)
ایروان / ارمنستان
رتبه در ایروان 34 از 74 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 5 رای
مشاهده
مجسمه گارگین نژدگه
4
(از 1 نقد و بررسی)
ایروان / ارمنستان
رتبه در ایروان 11 از 74 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
میدان چارلز آزناوور

میدان چارلز آزناوور

Charles Aznavour Square
5
(از 1 نقد و بررسی)
ایروان / ارمنستان
رتبه در ایروان 6 از 74 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
موزه معماری تامانیان

موزه معماری تامانیان

Tamanian Museum of Architecture
4
(از 1 نقد و بررسی)
ایروان / ارمنستان
رتبه در ایروان 11 از 74 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پارک کومیتاس
4
(از 1 نقد و بررسی)
ایروان / ارمنستان
رتبه در ایروان 11 از 74 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
شهربازی زازالند

شهربازی زازالند

Zazaland Amusement Park
4
(از 1 نقد و بررسی)
ایروان / ارمنستان
رتبه در ایروان 11 از 74 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
یادبود هولوکاست
3
(از 1 نقد و بررسی)
ایروان / ارمنستان
رتبه در ایروان 30 از 74 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
پارک پاپلاوک
4
(از 1 نقد و بررسی)
ایروان / ارمنستان
رتبه در ایروان 11 از 74 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
ایترنال آلفابت
3
(از 1 نقد و بررسی)
ایروان / ارمنستان
رتبه در ایروان 30 از 74 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
صومعه نوراوانک

صومعه نوراوانک

Noravank Monastery
2
(از 1 نقد و بررسی)
ایروان / ارمنستان
رتبه در ایروان 37 از 74 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
موزه نسل کشی ارمنی ها
5
(از 3 نقد و بررسی)
ایروان / ارمنستان
رتبه در ایروان 4 از 74 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
موزه پاراجانف

موزه پاراجانف

Parajanov Museum
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
ایروان / ارمنستان
رتبه در ایروان 9 از 74 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
مجموعه ورزشی و کنسرت کارن دمیرچیان

مجموعه ورزشی و کنسرت کارن دمیرچیان

Karen Demirchyan Sports and Concerts Complex
4
(از 1 نقد و بررسی)
ایروان / ارمنستان
رتبه در ایروان 11 از 74 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پارک عشاق

پارک عشاق

Lovers' Park
4
(از 1 نقد و بررسی)
ایروان / ارمنستان
رتبه در ایروان 11 از 74 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
تپه تسیتسرناکابرد
ایروان / ارمنستان
رتبه در ایروان 40 از 74 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده