Close
آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی (خانقاه شیخ صفی الدین اردبیلی)
انور محمدی
نقدها:
گزارش
خانقاه شیخ صفی
توصیه شده توسط کاربر

شیخ صفی‌الدین اردبیلی را شاید بتوان یکی از تاثیرگذارترین شخصیت های تاریخ ایران دانست. آموزه‌های شیخ و حلقه مریدانش بنیان های اولیه صفویه را شکل داد. فرزندانش به پاس نکوداشت یاد وی، خانقاه شیخ صفی را بسیار توسعه دادند.

بطوریکه آثار نابی از معماری را در خود دارد. این مکان را با دقت بازدید کنید.
#تایسیز

نوع سفر:
تاریخ سفر: