Close
ساختمان شورای شهر تفلیس
نادر مزرعه شادی
نقدها:
گزارش
ساختمانی قدیمی

در بازدید از میدان آزادی تفلیس در سمت شرقی میدان ساختمانی با نمای قدیمی جلب توجه می کند. این ساختمان گویا تغییر کاربری داده و به عنوان هتل استفاده می‌شود. بر روی نقشه گوگل که اینطور نشان می‌دهد و به نظر ی‌رسد اینجا ساختمان قدیم شورای شهر تفلیس بوده است.
در طبقه همکف از سمت خیابان این ساختمان زیبا بانک‌های مختلف و آژانس توریستی قرار دارد.

نوع سفر:
تاریخ سفر: