Close
میدان اروپا
فرشاد شفیعی شهیدلو
نقدها:
گزارش
میدان یوروپ
توصیه شده توسط کاربر

این میدان، یکی از میدانهای بسیار زیبا ، معروف و دیدنی شهر باتومی گرجستان می باشد.مجسمه مدیا که در حال تقدیم پشم زرین هست، در وسط میدان خودنمائی می کند.در افسانه های یونان چنین آمده است که پهلوانی به نام جیسون، با امر پادشاه ،برای آوردن پشم زرین از یونان به گرجستان میرود.آیتس، پادشاه کولخیس(گرجستان)،دستیابی به پشم را به انجام وظایفی ،مشروط میکند.جیسون تمام وظایف شاق تحمیلی را به کمک دختر آیتس(مدیا)که عاشق او شده بود، به اتمام می رساند.بعد از بدست آوردن پشم زرین، جیسون و مدیا از کولخیس گریخته و با هم ازدواج می کنند.شهردار باتومی در سال ۲۰۰۷ ازاین مجسمه که ساخت داویت خمالادزه بوده وبرای ساخت آن یک میلیون لاری هزینه شده بود،پرده برداری میکنه و آن را به مدیا، شخصی که گرجستان را به اروپا نزدیک کرده بود، تقدیم می کند.

نوع سفر:
تاریخ سفر: