Close
خلیج نایبند
پوریا اقتداری
نقدها:
گزارش
خلیج زیبای نایبند در کنار خلیج همیشه فارس
توصیه شده توسط کاربر

خلیج نایبند در فاصله حدوداً ۱۰ کیلومتری از عسلویه قرار گرفته و تا بعد از روستای هاله امتداد دارد. در مسیر چندین محل توقف برای پارک خودرو قرار گرفته و به هیچ وجه با خودرو به نزدیک ساحل نروید چون امکان گیر کردن خودرو در ماسه ها زیاد است. اینجا برای تماشای غروب خورشید و چند ساعت استراحت محل بسیار مناسبی است و در زمستان تورهای زیادی آخر هفته ها به این مقصد انجام میشود. از دیگر جاذبه هایی که میتوانید در نزدیکی اینجا ببینید می توان به جنگل حرا، روستای هاله و روستای بنود اشاره کرد.

نوع سفر:
تاریخ سفر: