جاذبه های استان بوشهر

5
از 1 رای
موزه تجارت دریایی خلیج فارس

موزه تجارت دریایی خلیج فارس

Persian Gulf Maritime Trade Museum
4
(از 1 نقد و بررسی)
بوشهر / ایران
رتبه در بوشهر 4 از 43 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
ساحل بنود

ساحل بنود

Bonud Beach
4.2
(از 8 نقد و بررسی)
عسلویه / ایران
رتبه در عسلویه 8 از 13 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 8 رای
مشاهده
ساحل دستیر

ساحل دستیر

Dastir Beach
5
(از 1 نقد و بررسی)
عسلویه / ایران
رتبه در عسلویه 2 از 13 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مسجد جامع سیراف

مسجد جامع سیراف

Jameh Mosque Siraf
3
(از 1 نقد و بررسی)
بندر سیراف / ایران
رتبه در بندر سیراف 5 از 7 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پارک ساحلی پرشین گلف
4
(از 1 نقد و بررسی)
نخل تقی / ایران
رتبه در نخل تقی 1 از 4 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
اسکله نخل تقی

اسکله نخل تقی

Nakhl Taghi Pier
4
(از 2 نقد و بررسی)
نخل تقی / ایران
رتبه در نخل تقی 2 از 4 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
شهر بردخون
3
(از 1 نقد و بررسی)
استان بوشهر / ایران
رتبه در استان بوشهر 4 از 5 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بندر رستمی

بندر رستمی

Rostami Bandar
3
(از 1 نقد و بررسی)
استان بوشهر / ایران
رتبه در استان بوشهر 4 از 5 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای دلارام
3
(از 1 نقد و بررسی)
بوشهر / ایران
رتبه در بوشهر 8 از 43 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بازار سنتی بوشهر

بازار سنتی بوشهر

Traditional Bushehr Market
4
(از 1 نقد و بررسی)
بوشهر / ایران
رتبه در بوشهر 4 از 43 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
عمارت حاج رئیس
4
(از 1 نقد و بررسی)
بوشهر / ایران
رتبه در بوشهر 4 از 43 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پارک ساحلی دلوار
5
(از 1 نقد و بررسی)
دلوار / ایران
رتبه در دلوار 1 از 2 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
موزه رئیس علی دلواری

موزه رئیس علی دلواری

Reais Ali Delvari Museum
4.2
(از 4 نقد و بررسی)
دلوار / ایران
رتبه در دلوار 2 از 2 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
خلیج نایبند
4.8
(از 6 نقد و بررسی)
عسلویه / ایران
رتبه در عسلویه 1 از 13 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 6 رای
مشاهده
گورستان صخره ای سیراف
4.5
(از 4 نقد و بررسی)
بندر سیراف / ایران
رتبه در بندر سیراف 1 از 7 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
بافت تاریخی بوشهر

بافت تاریخی بوشهر

Bushehr historical district
3.6
(از 3 نقد و بررسی)
بوشهر / ایران
رتبه در بوشهر 10 از 43 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
گنبد نمک جاشک

گنبد نمک جاشک

Jashak Salt Dome
5
(از 5 نقد و بررسی)
استان بوشهر / ایران
رتبه در استان بوشهر 1 از 5 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 5 رای
مشاهده
روستای گشی

روستای گشی

Geshi Village
4
(از 1 نقد و بررسی)
تنگستان / ایران
رتبه در تنگستان 2 از 3 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
تنگ بنیون

تنگ بنیون

Tang Banyon
4
(از 1 نقد و بررسی)
تنگستان / ایران
رتبه در تنگستان 2 از 3 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پارک نخلستان  اهرم

پارک نخلستان اهرم

Nakhlestan Park Ahram
4
(از 1 نقد و بررسی)
استان بوشهر / ایران
رتبه در استان بوشهر 2 از 5 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده