Close
بازار تبریز
فرشاد شفیعی شهیدلو
نقدها:
گزارش
دالان میرزاجلیل
توصیه شده توسط کاربر

عنوان دالان میرزا جلیل برگرفته از نام یکی از بازاریان بوده است.این دالان در نیمه شمالی بازار تبریز و تقریبا در نواحی مرکزی آن قراردارد.سرای میرزا جلیل، توسط این دالان ، به بازار صادقیه یا راسته بازار قدیم مرتبط است.راه رسیدن به این دالان به این ترتیب است که از خیابان جمهوری اسلامی، وارد خیابان فردوسی شمالی شده و از راسته بازار قیز بستی، راسته بازار قدیم، راسته بازار آئینه فروشان به این دالان میرسیم.

البته راههای دیگری هم جهت رسیدن به این دالان وجود دارد.این دالان از شمال به راسته بازار دلاله زن باریک، از غرب به راسته بازار آئینه فروشان، از جنوب به تیمچه ملک و سرای جعفریه و از شرق به سرای میرزا جلیل محدود می شود.این دالان با عرض ثابت و طولی بالغ بر ۵۰ متر ، در راستای شرقی-غربی امتداد یافته است.ورودی غربی دالان،به اندازه ۴ پله از معبر راسته بازار آئینه فروشان فروتر نشسته است.

ورودی شرقی که به صحن سرای میرزا جلیل محدود است،هم اکنون فاقد در است.قسمت طولی دالان دارای حجره هائی در دو طبقه است که برخی دارای زیرزمین نیز هستند.طبقه همکف دارای ۱۶ حجره است که نیمی در بدنه جنوبی و نیم دیگر در بدنه شمالی دالان قراردارد.بیشتر حجره ها به اندازه یک تا دو پله از سطح معبر دالان بالاتر است.نمای حجره ها به نحو زیبائی قاب بندی شده و با طاق نما تزئین شده است.

دیوارها دارای ازاره سنگی بوده و انواع آجرچینی در آن بکاررفته است.دالان میرزاجلیل،کاربری تک صنفی داشته و به فروش فرش، گلیم ، ورنی و خدمات جانبی آن از جمله رفوگری، اختصاص دارد.امروزه این دالان به صورت نیمه متروکه در آمده و اغلب مغازه های آن اجاره ای یا دارای کاربری انباری است.مالکیت در این دالان خصوصی بوده و به خانواده جورابچی ها تعلق دارد.

نوع سفر:
تاریخ سفر: