Close
مسجد سلیمانیه
Dm_mahsa
نقدها:
گزارش
تربت سلیمانیه
توصیه شده توسط کاربر

من سلیمان...صدای دوست مرا فرامیخواند...
زمانیکه یک انسان میمیرد چه بر سر قلب او میاید؟
وقتی خون و روح از تن بیرون کشیده شود,چه چیزی بر جای میماند؟
عقل و منطق راهی به این پرسش نمیابد...
و تنها قلب است که این حقیقت را میداند.
جشن وصلتِ بزرگ در راه است.
شکوه یک زندگی فوق العاده ای که نصیب هر بنده ای نخواهد شد.
آسمان بر فرازِ سرم.
نسیمی خنک میان شاخه هایم.
و ریشه هایی که در عمیق ترین خاک ها نشسته است.
من سلیمان...
نه تخت,نه تاج...
فقط عشق و دوستی را برمیگزینم و با خود میبرم.
جهان و انسان بداند و فراموش نکند;تمام شد سلطنت...
تمام شد حزنِ گل ها...
تمام شد این رویا...
نه حکومتی به جای ماند و نه تاجی..
ازین جهانی که دست خالی بدان قدم گذارده بودم, دست خالی میروم.تنها چیزی که ماند یک مشت خاک است و بس...
همه بداند که ازین جهان سلیمانی عبور کرد...
بنده ی عاجز و ناچار پروردگار عالم, سلیمان...
.
.
آرامگاه سلطان سلیمان قانونی, در محوطه ی بیرونی مسجد سلیمانیه در استانبول قرار دارد.مکانی سرشار از احساسات مدفون.داستان ها و زندگی های فراموش شده.سلطان ها و شاهزاده های عثمانی.با هزاران امید و آرزو...
شاهزاده محمد جوانمرگ, سلطان زیباروی افسانه ای; مهروماه سلطان, ...
الکساندرا لاروسای سرخ مو, خرم سلطانِ دربار عثمانی,اولین زن عقدی پادشاه در سلسله ی عثمانی
و سلطان سلیمان قانونی, سلیمان با شکوه, ...
بنای آرامگاه و بنای مسجد سلیمانیه توسط معمار سینان ساخته شده است.
همچنین در بالای ورودیِ آرامگاه تکه ی کوچکی از حجرالاسود جای گذاری شده است.
لازم به ذکر است سلطان سلیمان قانونی در حین حمله ی عثمانی ها به زیگتوار درگذشت.بزرگترین آرزوی او فتح زیگتوار بود و درست نیمه شب قبل از فتح چشم بر جهان فروبست...
وزرا و نزدیکانش برای آنکه از تضعیف روحیه ی لشکر جلوگیری کنند مرگ سلطان را پنهان کرده و به صورت پنهانی اعضای داخلی بدنش را بیرون آورده و او را مومیایی کردند.
بدن مومیایی او در آرامگاهش در سلیمانیه دفن شد اما در طی سالیان طولانی باستان شناسان به دنبال محل دفن دیگر اعضای بدن او بودند که اخیرا مقبره ای مشابه معماری عثمانی ها در مجارستان پیدا شده که احتمال زیادی میرود که دومین قبر سلیمان باشد.

نوع سفر:
تاریخ سفر: