Close
روستای کندوان
ادریس بهرام پور
نقدها:
گزارش
کندوان, سکونتگاهی به قدمت تاریخ !
توصیه شده توسط کاربر

اسم روستای کندوان حتما به گوشتان خورده است. اینجا نمونه بارزی از سکونتگاه های باستانی انسانی است. جایی که آثار آتشفشانی مسکن انسان شده است.
زیبایی خانه های حجاری شده در دل کوه و آرامش و اصالت کوچه هایش فوق العاده حس خوبی را در شما بوجود خواهد آورد.
کندوان بیش از معماری است و تولیدات و سوغاتی های طبیعی و مرغوب آن نیز دیدار از این روستا را چندین برابر لذت بخش تر کرده است.
عسل طبیعی و لبنیات عالی, از بهترین سوغات کندوان هستند.
دسترسی به کندوان از طریق جاده تبریز به اسکو و کندوان براحتی میسر است و جاده مناسبی دارد. فقط باید توجه داشته باشید که کندوان در دامنه سهند قرار دارد و سردسیر است. حتی تابستان ها نیز نسیم هنکی دارد. پس در بهار و پاییز نیز حتما لباس گرم و مناسب داشته باشید.
جاده کندوان در زمستان ها بسیار برف گیر است و مسافرت در زمستان چندان توصیه نمی شود.
هزینه ورودی خودرو به روستا برای سواری 2500 تومان است.
تمامی روستا و طبیعت اطراف را یکروزه و پیاده براحتی می توان دید و از هوای پاک آن لذت برد.

نوع سفر:
تاریخ سفر: