Close
دخمه زرتشتیان (برج خاموشان، برج سکوت)
فاطمه خرقه پوش
نقدها:
گزارش
$دخمه_زرتشتیان
توصیه شده توسط کاربر

#گوردخمه_زرتشتیان را با نام #برج_خاموشان و #برج_سکوت نیز می‌شناسند که در ۱۵ کیلومتری جنوب شرقی #یزد در حوالی منطقه صفائیه و روی یک کوه رسوبی و کم ارتفاع به نام #کوه_دخمه قرار گرفته‌ دارد.
زرتشتیان مردگانشان را در دخمه ها وبالای کوه ها میگذاشتند تا خوراک پرندگان شوند و بعد هم استخوان هایشان را داخل گودال میریختند برای اینکه از آلوده شدن خاک جلوگیری کنند.
در محوطه دو دخمه وجود دارد که نام یکی #دخمه_مانکجی و دیگری را #دخمه_گلستان مینامند. دخمه مانکجی در سمت چپ قرار دارد که سازنده اش فردی هندی به نام مانکجی صاحب بوده و نام دخمه را هم به یاد سازنده اش روی آن گذاشتند که در زمان ناصرالدین شاه قاجار این شخص وارد ایران شد و تعدادی مدرسه ساخت و هزینه تحصیل بسیاری از دانش آموزان را پرداخت کرد و همینطور هم برای کم کردن فشارها از روی #زرتشتیان به ایران آمده بود که موفق هم شده بود و مهمترین اقدامش هم برداشتن مالیات از زرتشتیان بود.
وقتی وارد محوطه میشوید علاوه بر گوردخمه ها که دو تا هستند شما ساختمان های دیگری را هم در اطراف میبینید که آنها در گذشته محل اقامت و سازه های رفاهی بودند که معروف به خیله هستند و قدمت آنها به دوران صفوی برمیگردد.
دسترسی به گوردخمه گلستان بخاطر داشتن پلکان راحت تر میباشد و بیشتر گردشگران از این دخمه بازدید میکنند ولی دیدن گوردخمه مانکجی هم خالی از لطف نیست.
برای وارد شدن به مجموعه باید ورودی به مبلغ 3.000 تومان پرداخت کنید و همه روزه از ساعت 8 صبح تا 17.30 زمان بازدید میباشد.

نوع سفر:
تاریخ سفر: