Close
حمام مهدی قلی بیک (موزه مردم شناسی مشهد)
آزاده
نقدها:
گزارش
حمام مهدی قلی بیک
توصیه شده توسط کاربر

حمام، درست در کنار حرم امام رضا، مسجد شاه و بازار فرش فروش های مشهد قرار دارد و اینکه حمام به موزه مردم شناسی مشهد تبدیل شده و در نتیجه می توانید در کنار حمام، از مجموعه ای از اشیا، وسایل، پوشاک و عکس های قدیمی شهر نیز دیدن کنید. 

نوع سفر:
تاریخ سفر: