جاذبه های مشهد

5
از 2 رای
آرامگاه فردوسی
4.6
(از 16 نقد و بررسی)
مشهد / ایران
رتبه در مشهد 2 از 200 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 16 رای
مشاهده
خانه تاریخی داروغه

خانه تاریخی داروغه

Darougheh Historical House
4.5
(از 12 نقد و بررسی)
مشهد / ایران
رتبه در مشهد 6 از 200 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 12 رای
مشاهده
پارک کوهسنگی

پارک کوهسنگی

Kooh Sangi Park
4.7
(از 10 نقد و بررسی)
مشهد / ایران
رتبه در مشهد 4 از 200 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 10 رای
مشاهده
پارک کوهشار
4
(از 1 نقد و بررسی)
مشهد / ایران
رتبه در مشهد 40 از 200 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
آرامگاه خواجه ربیع
4
(از 2 نقد و بررسی)
مشهد / ایران
رتبه در مشهد 61 از 200 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
آرامگاه هرثمه بن اعین (خواجه مراد)
4
(از 2 نقد و بررسی)
مشهد / ایران
رتبه در مشهد 61 از 200 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
برج آکسون مشهد

برج آکسون مشهد

Axon Tower mashhad
4
(از 1 نقد و بررسی)
مشهد / ایران
رتبه در مشهد 40 از 200 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
خواجه اباصلت
4
(از 1 نقد و بررسی)
مشهد / ایران
رتبه در مشهد 40 از 200 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مدرسه دودر (مدرسه یوسفیه)
4
(از 1 نقد و بررسی)
مشهد / ایران
رتبه در مشهد 40 از 200 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
باغ وحش وکیل آباد
2.2
(از 7 نقد و بررسی)
مشهد / ایران
رتبه در مشهد 88 از 200 جاذبه
پیشنهاد کاربران 43٪ از 7 رای
مشاهده
مرکز خرید پروما

مرکز خرید پروما

Proma Shopping mall
3.3
(از 3 نقد و بررسی)
مشهد / ایران
رتبه در مشهد 85 از 200 جاذبه
پیشنهاد کاربران 67٪ از 3 رای
مشاهده
مرکز خرید آرمان مشهد
4.2
(از 7 نقد و بررسی)
مشهد / ایران
رتبه در مشهد 39 از 200 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 7 رای
مشاهده
بازار رضا مشهد

بازار رضا مشهد

Mashhad Reza Bazaar
4.1
(از 7 نقد و بررسی)
مشهد / ایران
رتبه در مشهد 67 از 200 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 7 رای
مشاهده
مدرسه پریزاد
3
(از 1 نقد و بررسی)
مشهد / ایران
رتبه در مشهد 68 از 200 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
آرامگاه شیخ بهایی
3
(از 2 نقد و بررسی)
مشهد / ایران
رتبه در مشهد 84 از 200 جاذبه
پیشنهاد کاربران 50٪ از 2 رای
مشاهده
آرامگاه نادرشاه افشار

آرامگاه نادرشاه افشار

Tomb of Nader Shah Mashhad
4.2
(از 9 نقد و بررسی)
مشهد / ایران
رتبه در مشهد 65 از 200 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 9 رای
مشاهده
حرم امام رضا (ع)
4.8
(از 25 نقد و بررسی)
مشهد / ایران
رتبه در مشهد 1 از 200 جاذبه
پیشنهاد کاربران 96٪ از 25 رای
مشاهده
بازار عباس قلی خان مشهد

بازار عباس قلی خان مشهد

Abbas Gholi Khan Bazar(Mashhad)
3
(از 1 نقد و بررسی)
مشهد / ایران
رتبه در مشهد 68 از 200 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پارک وحدت

پارک وحدت

Vahdat Park
3
(از 1 نقد و بررسی)
مشهد / ایران
رتبه در مشهد 68 از 200 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پارک وکیل آباد (باغ وکیل آباد)
4.4
(از 5 نقد و بررسی)
مشهد / ایران
رتبه در مشهد 36 از 200 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 5 رای
مشاهده