Close
موزه آستان قدس رضوی
نوید مکوندی
نقدها:
گزارش
جاذبه های فراموش شده مشهد
توصیه شده توسط کاربر

یکی از مهمترین جاذبه های شهر مشهد که غالبا مسافرین از آن غافل هستند ، موزه های بی نظیر آستان قدس رضوی می باشد . موزه های آستان قدس ، از آنچنان تنوعی برخوردار هستند که برای بازدید کامل از آنها به چندین روز وقت نیاز است . موزه قرآن ، نجوم ، سکه ، اسکناس ، تمبر ، مردم شناسی ، فرش ، آبزیان ، ضریح های قدیمی ، هدایا و ... هر کدام می تواند خاطراتی خوش از شیراز برای ما به یادگار بگذارد .

نوع سفر:
تاریخ سفر: