Close
میدان اروپا
soma sajadi
نقدها:
گزارش
جالب
توصیه شده توسط کاربر

اگر وارد میدان اروپای باتومی شوید در مرکز وبر فراز میدان مجسمه ای به نام مدئا را می بینید که به نشان احترام و زنده نگهداشتن یاد مجسمه سازی به همین نام ساخته شده است.کسی که باعث شد گرجستان به اروپا نزدیک شود.از نزدیک که به مجسمه نگاه کردم به شکل زنی جوان است که تاجی بر سر دارد و گردنبند طلایی به همراه گوسفند طلایی در دستش بودکه جلوه ای خاص به میدان داده است...

نوع سفر:
تاریخ سفر: