Close
نقش برجسته خنگ اژدر
Ehsantrips
نقدها:
گزارش
زیبا و پُر از جزئیات
توصیه شده توسط کاربر

سرتاسر سرزمین ایذه مملو از سنگ نگاره های بسیار زیباست که یکی از آنها خونگ اژدر نام دارد. خونگ اژدر یا خونگ نوروزی نام محلی و نام منطقه ای است که این سنگ نگاره در آن واقع شده و به محتوای آن ارتباطی ندارد. این سنگ نگاره در ۱۵ کیلومتری شمال ایذه قرار دارد و دو طرف سنگ شامل نگاره هایی از دوره عیلامی و همچنین اشکانی است. نقش برجسته عیلامی متاسفانه تا حد زیادی محو شده اما نگاره اشکانی آئین تنفیذ قدرت شاه الیمایی از سوی مهرداد اشکانی را نشان می دهد. مهرداد سوار بر اسب و ملازمی پشت سر او ایستاده است. روبروی او چهار شخص ایستاده اند که نفر اول قامتی بلندتر دارد. در نوک یکی از دو کبوتری که در میان پادشاه سوار بر اسب و حاکم بلندقامت حجاری شده‌اند، حلقه قدرت و فَرَه شاهی بدون هیچ‌گونه نماد تزئینی تنها برای نمایش هیبت و شکوه حضور شاه نقش شده است.
متاسفانه ما وقتی به اینجا رسیدیم هوا تاریک شده بود اما با نورپردازی موبایلی و توضیحات جامع راهنمای تخصصی مان تا حدی ناراحتی مان کمتر شد!

نوع سفر:
تاریخ سفر: