Close
معبد گارنی
araz b
نقدها:
گزارش
معبد گارنی

معبد گارنی که یکی دیگر از اثار مجموعه شهر گارنی ارمنستان هست طبق معمول جاهای دیگر تاریخی این کشور در نگاه اول رنگ های سرد و بی جان و سنگی خود نمایی میکند . سازه ای سنگی با ستونهای بلند و با شکوه که به نظر به عنوان کاخ شاهان قدیمی به نظر میرسد در کنار این معبد حمام تاریخی زیبایی که کمی تخریب شده نیز وجود دارد .همون طور که تو بررسی های قبلی گفتم برای دسترسی به شهر گارنی که حدود سی کیلومتری ایروان قرار داره با تاکسییا ون هایی که برای رفتن به این مجموعه در نظر گرفته شده اقدام کرد که بعد عبور لز مسیر جاده ای. باریک و خطرناک به این شهر و این معبد میرسیم مه طبق معمول خبری از امکانات رفاهی انچنانی در این مجموعه نیست

نوع سفر:
تاریخ سفر: