Close
دخمه زرتشتیان (برج خاموشان، برج سکوت)
Ehsantrips
نقدها:
گزارش
در سکوت
توصیه شده توسط کاربر

حتما درباره شیوه تدفین مردگان در آیین زرتشتی چیزهایی شنیده اید. برج خاموشان یا نام مشهورتر آن "دخمه " در حاشیه و جنوب غرب شهر یزد قرار دارد و تقریبا فاصله زیادی با سایر آثار تاریخی یزد داره اما به دیدنش می ارزد که شما وقت برای بازدید آن بگذارید. البته بازدید از اینجا به همراه یک راهنمای مجرب زرتشتی ارزشمند است تا شما را با آیین های این دین و بخصوص تدفین آشنا کند. دخمه زرتشتیان یزد تا حدود چهار دهه پیش مورد استفاده بود اما بعدها تدفین به آن شیوه ممنوع و در پایین دست دخمه، قبرستان مخصوص زرتشتیان ایجاد شد و اکنون مردگان زرتشتی در آنجا به خاک سپرده می شوند. در پایین کوهی که دخمه بر بالای آن قرار دارد، اتاق هایی ساخته شده که محلی برای استراحت مشایعت کنندگان متوفی بوده است.

نوع سفر:
تاریخ سفر: