Close
دخمه زرتشتیان (برج خاموشان، برج سکوت)
Shamim
نقدها:
گزارش
دخمه خاموشان

دخمه، برای این که جایی بالای کوه چاله ای کنده شده و خاموشان، برای این که این دخمه برای مردگان کنده شده. در واقع محلی برای تشیع مردگان در زرتشت بوده. اون ها مرده ها رو توسط نساسالار ها به بالای کوه می بردن تا پرندگان لاشخور بدن اونا رو بخوره و بعد درون دخمه ها با اسید و تیز آب استخون ها رو از بین می بردن. اینکار برای این بود که زمین ها لم یزرع و غیر مسکونی نشن. اینجا در اطراف کوه ها و دخمه ها کاروانسراهایی وجود داره تا اقوام مرده بعد از طی مسافت طولانی و غسل مرده استراحت کنند. این محل به نظر من واقعا غمناک و اما در عین حال جالب بود. حداقل شب هرگز از کنار اینجا رد هم نمی شم

نوع سفر:
تاریخ سفر: