Close
تالاب سوستان
Zahra
نقدها:
گزارش
تالاب سوستان
توصیه شده توسط کاربر

روز آخر اقامتون در مزرعه قوها تصمیم گرفتیم قبل از رفتن به ساحل چمخاله سری هم به تالاب سوستان که در نزدیکی هتل بود بریم و چه خوب که رفتیم.بارون میومد و جاده زیبایی رو تا رسیدن به تالاب طی کردیم. خود تالاب هم خیلی زیبا بود البته به خاطر فصل اکثر نیلوفرها زرد شده بودن اما بازم منظره چشم نوازی داشت .

نوع سفر:
تاریخ سفر: