Close
کافه ویونا پلاس(باغ فردوس)
Mana
نقدها:
گزارش
ناهماهنگیِ پشت صحنه!

کافه ویونا، کافه زنجیره ای شناخته شده و در نتیجه معمولا شلوغ است. من هم که وارد شدم فقط یک میز دو نفره خالی بود که پرش کردم. اگر نبود می رفتم سراغ انتخابهای بعدی که آن حوالی(داخل و بیرون باغ فردوس) زیاد هست و شاید بهتر بود! اما خب جا بود و من هم به گارسن چهارخانه پوش سفارشم را دادم. از آن سوالهایی که معمولا در کافه ها پرسیدنش را فراموش می کنند پرسید: "نوشیدنی پیش از غذا یا همراه غذا؟" ولی ظاهرا همکارهایش چندان به پاسخ این پرسشاهمیتی نمی دادند چون غذا آمد بدون نوشیدنی و تازه بعد از این و تذکر دوباره گارسن به همکاران پشت صحنه،دست به کار فراهم کردن نوشیدنی شدند! سیب زمین ازسیب زمینیهای نیمه آماده بود که من واقعا نمی فهمم چرا غذاخوریهای زیادی فکر می کنند ترکیب کردن این نوع سیب زمینی با پنیر یا سس آلفردو فکر خوبی است؟... سر بعضی چیزها نمی شود کلاه گذاشت و باید از خودِ خودِ سیب زمینی استفاده کرد. سس هم چندان تازه به نظر نمی رسید و روی هم رفته تجربه رضایت بخشی نبود.

نوع سفر:
تاریخ سفر: