Close
پارک و کاخ کاترین
Nedajrg
نقدها:
گزارش
کاخ کاترین
توصیه شده توسط کاربر

یکی از کاخهای زیبای داخل پارک کاترین که با پرداخت 1000 روبل می توانید از آن دیدن کنید کاخ کاترین است. برای بازدید از این کاخ بهتر است اول وقت آنجا باشید چرا که هرچقدر دیرتر بروید با صف طویل تری از بازدید کنندگان مواجه خواهید شد. داخل کاخ معمولا گروه های بازدید کننده به صورت تور هستند و تورلیدرها در هر اتاق توضیحاتی می دهند. راهنمای صوتی نیز وجود دارد. در زمان بازدید ما به دلیل شلوغی داخل کاخ به گونه ای برنامه ریزی کرده بودند که یک گروه وارد یک اتاق می شدند و پس از چند دقیقه که خارج میشدند به گروه دیگری از بازدید کنندگان اجازه ورود میدادند. داخل کاخ یک سالن بزرگ بسیار زیبا با پنجره ها و گچ بری های طلایی رنگ وجود دارد و اتاقهای مختلف هرکدام ترکیب بندی و رنگ بندی زیبا و خاص خود را دارند مثل اتاق سبز و اتاق پرتره، اتاق کامرون و اتاق سفید و یکی از مهمترین اتاقهای داخل این کاخ اتاق کهربا بود که تمام در و دیوار تزیینات آن از سنگهای قیمتی کهربا ساخته شده بود و اجازه عکاسی نداشتیم. بازدید از این کاخ حداقل به دو ساعت زمان نیاز دارد.

نوع سفر:
تاریخ سفر: