Close
معبد گارنی
Kia
نقدها:
گزارش
یونان در ارمنستان
توصیه شده توسط کاربر

معبد گارنی در شرق ایروان قرار دارد و در میان کوهستان بنا نهاده شده است. می‌گویند نرون هزینه بازسازی آن‌را پرداخته است و پادشاهان ایران هم از آن به عنوان معبد مهر استفاده می‌کرده‌اند. می‌گویند مغول‌ها ویرانش کرده‌اند. و سرانجام در قرن نوزده بازسازی شده است.
#گلفام_سفر

نوع سفر:
تاریخ سفر: