Close
پارک کوهسنگی
هادی انصاری
نقدها:
گزارش
پارک کوه سنگی مشهد ، از خاص ترین و زیباترین پارکهای کشور
توصیه شده توسط کاربر

پارک کوه سنگی مشهد به چند دلیل ، در بین پارک های کشور ، خاص و ممتاز است .
1- دو کوه کوچک و صخره ای با سنگ های بزرگ گرانیتی زیبا دارد
2- مجموعه بسیار بزرگی است که بسیاری از امکانات تفریحی و فرهنگی برای آن تدارک دیده شده و باز هم در حال اضافه شدن به این امکانات است .
3- زیباترین آبشارهای و جویبارهای مصنوعی در دل کوه های این پارک ساخته شده است .
3- استخر و حوضچه های بزرگ و جوی های آب و فواره ، در تمام سطخ پارک ، فضای بسیار زیبا و مصفایی برای این پارک ایجاد کرده است .
4- فضای پارکینگ بسیار بزرگ و در عین جال زیبای این پارک ، ظرفیت زیادی برای پذیرش خودرو بازدیدکنندگان در اختیار می گذارد .
5- مسیر دسترسی به این پارک ، تقریبا سهل الوصول و بدون ترافیک شدید است . خیابان کوه سنگی در مشهد ، زمانی از زیباترین خیابان های کشور بوده است .
6- مراکز خریدی مانند زیست خاور در مسیر خیابان کوه سنگی قرار دارند .
برای شخص خود من ، کوه سنگی یک فضای دلنشین و آرامش بخشی داشت که ساعت ها در آن گردش کردم و در کنار مسیر جویبارها و آبشار و آبگیر زیر آن نشستم و لذت بردم .
دو رشته آبشار با جویبارهای متعدد در دل سنگ های عظیم و زیبای گرانیتی این کوه ، طراحی و اجرا شده . یکی از آبشارها در تمام ساعات روز فعال بود ولی رشته آبشار اصلی فقط در چند ساعت از روز فعال می شد.
#گلفام_سفر

نوع سفر:
تاریخ سفر: