Close
خلیج نایبند
تهمینه م
نقدها:
گزارش
خلیج بکر نایبند در جنوبی ترین سواحل ایران
توصیه شده توسط کاربر

نزدیک غروب آفتاب به این خلیج زیبا رفتیم و به خاطر جزر و مد شدید آب دریا به پایین ترین سطح خود رسیده بود و به همین دلیل توانستیم از صخره ها به راحتی پایین رفته و در امتداد ساحل تا بی نهایت قدم بزنیم و به ساحل لاک پشت ها برسیم. این ساحل در عسلویه و در نزدیکی جنگل حرا با پوشش گیاهی خاص و بی نظیر خود قرار دارد. موجودات دریایی زیبایی از اب بیرون آمده و به صخره ها چسبیده بودند که شباهت زیادی به توتیای دریایی داشتند. تراش منحصر بفرد صخره ها و بکر بودن این منطقه واقعا تماشایی است و جای مناسبی برای کمپیینگ هم می باشد.

نوع سفر:
تاریخ سفر: