Close
باغ سنگی جمشیدیه (پارک جمشیدیه)
مریم رجایی
نقدها:
گزارش
جمشیدیه، پارکی برای تمام فصول
توصیه شده توسط کاربر

پارک جمشیدیه یکی از پارکهای قدیمی تهران در خیابان نیاوران و در شمال تهران است. این پارک در تمام فصول زیباست و ما هر چند وقت یکبار به این محل سر میزنیم. من زمستان و پاییز این پارک را بیشتر میپسندم چون ارامتر و زیباتر است. جمشیدیه تابستانها و بخصوص اخر هفته ها بسیار شلوغ و محلی برای پیک نیک است اما در طول هفته محل مناسبی برای پیاده روی و لذت بردن از طبیعت زیبا و هوای تازه ان است. همچنین این پارک از شمال به کلکچال میرسد و میتوان برای صعود به کلکچال از این مسیر استفاده کرد. در جلوی پارک، محل مناسب برای پارک خودرو وجود دارد اما اخر هفته ها پاسخگوی تعداد ماشینها نیست. این پارک پستی و بلندی زیادی دارد و برای دیدن تمامی بخشهای ان توانایی جسمی متوسطی میطلبد. پارک دارای تعداد محدودی الاچیق و چند عدد کافه و رستوران است. در بخشهای بالاتر پارک دریاچه زیبایی قرار دارد که البته با حصار محصور شده و از زیبایی ان کاسته شده است. جمشیدیه یکی از زیباترین پارکهای تهران است.

نوع سفر:
تاریخ سفر: