Close
بستان آباد
Yanar
نقدها:
گزارش
بستان آباد
(جدی و بی احساس)
توصیه شده توسط کاربر

در مسیر برگشت از تبریز به تهران برای استراحت و گشتن به یکی ازشهرهای بین راه به نام بستان آبادرفتیم که شهریست ترک زبان با آب و هوای خنک و باغهای فراوان که هوای مهر ماه اش فوق العاده دلپذیر بوداین شهر در مسیر جاده قدیم تهران و سراب و اردبیل قرار گرفته. در نگاه اول فطیر پزی های فراوان توجه مارا به خود جلب کردو بعد از پرس و جو از اهالی متوجه شدیم که فطیر (ی دوی) و آملی اصل در این شهر معروف هستند، که به پیشنهاد اهالی از فطیر فروشی پر ازدحام آملی اصل خریدسوغات کردیم. افرادخیلی کمی از ماسک در این شهر استفاده میکردند.

مناسب برای
  • هیچ امکاناتی یافت نشد
نوع سفر:
تاریخ سفر: