Close
حمام ارگ کریمخان
شیلان صادقی
نقدها:
گزارش
حمام ارگ کریمخان
توصیه شده توسط کاربر

حمام ارگ کریمخان در حیاط و جنوب شرقی مجموعه ارگ کریمخانیست و حمام اختصاصی کریمخان زند و خانواده سلطنتی ایشان بوده است که ۲۵۰ سال قدمت دارد و از اولین حمام های خصوصی آن دوران بوده است.حوض هشت گوشی که در وسط حمام تعبیه شده خزینه را تکمیل کرده .گرمخانه حمام شامل سه بخش خزینه،نورخانه و گرمخانه است.زمانی که ما داخل حمام شدیم مردی با صدای بسیار دلنشینش چند بیت شعر را میخواند که واقعا این فضای حمام را برایم به گونه ای بیادماندنی کرد که هیچوقت این حمام و ارگ را از خاطرم نمیبرد.ساعات بازدید از حمام همانند ارگ از ۹ صبح تا ۶ بعدازظهر میباشد.

نوع سفر:
تاریخ سفر: