Close
مسجد سلیمانیه
Dm_mahsa
نقدها:
گزارش
مسجد سلیمانیه
توصیه شده توسط کاربر

من سلیمان...
صدای دوست مرا فرامیخواند...
زمانیکه یک انسان میمیرد چه بر سر قلب او میاید؟
وقتی خون و روح از تن بیرون کشیده شود,چه چیزی بر جای میماند؟
عقل و منطق راهی به این پرسش نمیابد...
و تنها قلب است که این حقیقت را میداند.
جشن وصلتِ بزرگی در راه است...
شکوه یک زندگی فوق العاده ای که نصیب هر بنده ای نخواهد شد...
آسمان بر فرازِ سرم...
نسیمی خنک میان شاخه هایم...
و ریشه هایی که در عمیق ترین خاک ها نشسته است...
من سلیمان...
نه تخت,نه تاج...
فقط عشق و دوستی را برمیگزینم و با خود میبرم...
جهان و انسان بداند و فراموش نکند;
تمام شد سلطنت...
تمام شد حزنِ گل ها...
تمام شد این رویا...
نه حکومتی به جای ماند و نه تاجی...
ازین جهانی که دست خالی بدان قدم گذارده بودم, دست خالی میروم...
تنها چیزی که ماند یک مشت خاک است و بس...
همه بداند که ازین جهان سلیمانی عبور کرد...
بنده ی عاجز و ناچار پروردگار عالم, سلیمان...
********
مسجد سلیمانیه در قلب استانبول به دستور سلطان سلیمانِ قانونی و به دست معمار سینا بزرگترین و مشهورترین معمار دولت عثمانی بنا شد.و در نهایت خودش و همسرِ خاص و عقدی اش,خرم سلطان در حیاطِ این مسجد به خاک سپرده شدند.همچنین خواهران و دخترش مهروماه سلطان نیز در این آرامگاه به خاک سپرده شده اند.
آرامستان بزرگی نیز در حیاط مسجد وجود دارد که جاریه ها و درباریانِ قصر در آن آرمیده اند...
برای تجربه ی حس آرامشی بی نظیر حتما ازین مکان دیدن کنید.
#تایسیز

نوع سفر:
تاریخ سفر: