جاذبه های استان البرز

0
گوران

گوران

Gouran
3
(از 1 نقد و بررسی)
طالقان / ایران
رتبه در طالقان 5 از 11 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
وشته

وشته

Veshteh
3
(از 1 نقد و بررسی)
طالقان / ایران
رتبه در طالقان 5 از 11 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
موزه تمبر یکتا

موزه تمبر یکتا

Yekta Stamp Museum
3.6
(از 3 نقد و بررسی)
کرج / ایران
رتبه در کرج 51 از 175 جاذبه
پیشنهاد کاربران 67٪ از 3 رای
مشاهده
مجتمع تجاری گلستان (گوهر دشت کرج )
3
(از 2 نقد و بررسی)
کرج / ایران
رتبه در کرج 53 از 175 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 2 رای
مشاهده
امامزاده حسن

امامزاده حسن

Imamzadeh Hasan
4
(از 1 نقد و بررسی)
کرج / ایران
رتبه در کرج 27 از 175 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
باغ گل کرج

باغ گل کرج

Karaj Flower Garden
4.8
(از 6 نقد و بررسی)
کرج / ایران
رتبه در کرج 3 از 175 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 6 رای
مشاهده
روستای سیبان دره

روستای سیبان دره

Siban Dareh Village
3.2
(از 4 نقد و بررسی)
استان البرز / ایران
رتبه در استان البرز 6 از 6 جاذبه
پیشنهاد کاربران 50٪ از 4 رای
مشاهده
بام کرج

بام کرج

Bam-e Karaj
3
(از 1 نقد و بررسی)
کرج / ایران
رتبه در کرج 46 از 175 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
پیست اسکی دیزین
5
(از 1 نقد و بررسی)
کرج / ایران
رتبه در کرج 7 از 175 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای کرکبود

روستای کرکبود

Karkabood Village
5
(از 1 نقد و بررسی)
طالقان / ایران
رتبه در طالقان 1 از 11 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مجتمع تجاری فرهنگی پرشین

مجتمع تجاری فرهنگی پرشین

Persian Cultural Commercial Complex
4
(از 1 نقد و بررسی)
کرج / ایران
رتبه در کرج 27 از 175 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای ارنگه

روستای ارنگه

Argenhe Village
5
(از 1 نقد و بررسی)
کرج / ایران
رتبه در کرج 7 از 175 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
گورستان تاریخی ارنگه

گورستان تاریخی ارنگه

Arangeh Historical Cemetery
4
(از 1 نقد و بررسی)
استان البرز / ایران
رتبه در استان البرز 2 از 6 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پارک چمران

پارک چمران

Chamran Park
4.3
(از 3 نقد و بررسی)
کرج / ایران
رتبه در کرج 26 از 175 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
دریاچه سد امیرکبیر (سد کرج)
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
کرج / ایران
رتبه در کرج 22 از 175 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
جاده چالوس

جاده چالوس

Chalous Road
4.8
(از 11 نقد و بررسی)
کرج / ایران
رتبه در کرج 1 از 175 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 11 رای
مشاهده
خانه آیت الله طالقانی
4
(از 1 نقد و بررسی)
طالقان / ایران
رتبه در طالقان 3 از 11 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
امامزاده طاهر
4
(از 1 نقد و بررسی)
کرج / ایران
رتبه در کرج 27 از 175 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
حسینیه یزدی ها

حسینیه یزدی ها

Hosseiniyeh Yazidiha
4
(از 1 نقد و بررسی)
کرج / ایران
رتبه در کرج 27 از 175 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
خیابان سرجوب
5
(از 1 نقد و بررسی)
کرج / ایران
رتبه در کرج 7 از 175 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده